VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > SYVENTÄVÄT OPINNOT (SAVA0100)

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAVA0100
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 23 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

* syventää omaa ammatillista osaamistaan oman kiinnostuksensa ja työuratavoitteidensa mukaisesti

Sisältö

Opiskelija valitsee syventävissä opinnoissa opinnoista neljä 5 op:n opintojaksoa ja yhden 3 op:n opintojaksoa. Lastentarhanopettajan pätevyyttä tavoitteleva opiskelija valitsee erikseen määritellyt varhaiskasvatusosaamista tukevat opintojaksot.


Takaisin