VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT (SAVA0000)

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT

Rakennetyyppi: Tutkinnon rakenne
Koodi: SAVA0000
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 23 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot koostuvat opiskelijan valitsemista syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Opiskelija valitsee syventävissä opinnoissa opinnoista neljä 5 op:n opintojaksoa ja yhden 3 op:n opintojaksoa. Lisäksi opintoihin liittyy 10 op vapaasti valittavia opintoja.


Takaisin