VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 3 > Tutkimustoiminta III (SAPA0706)

Tutkimustoiminta III

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0706
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2018-3A24.8.2020 – 20.6.2021Anne PuskaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002SA2018-3B24.8.2020 – 20.6.2021Anne PuskaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3003SA2018V-34K1.8.2021 – 31.12.2021Anne PuskaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004SA2019-3A30.10.2021 – 23.4.2022Anne PuskaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3005SA2019-3B29.10.2021 – 22.4.2022Anne PuskaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella määrällisen/tilastollisen lähestymistavan valinnan
- suunnitella ja toteuttaa määrällisen/tilastollisen tutkimuksen

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 53 h
- mistä ohjattua opiskelua: 26 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 27 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimustoiminta I ja II

Sisältö

- mitä tilastollinen tutkimus on?
- tilastollisen tutkimuksen ominaispiirteet
- tilastollisen aineiston kerääminen
- tilastollisen aineiston analysointi SPSS-ohjelman avulla
- tilastollisen tutkimuksen raportointi ja luotettavuuden arviointi

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tutustuu alueen tutkimushankkeisiin.

Kansainvälisyys

Opiskelija käyttää kansainvälistä menetelmäkirjallisuutta ja tutustuu kansainvälisiin tutkimusraportteihin.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, SPSS-harjoitukset, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 5: opiskelija osaa
- kuvata määrällisen aineiston analyysin keskeiset menetelmät ja soveltaa niitä

Taso 3: opiskelija osaa
- kuvata määrällisen aineiston analyysin menetelmiä ja tehdä joitain sovelluksia

Taso 1: opiskelija osaa
- nimetä joitain määrällisen aineiston analyysin menetelmiä ja tehdä ohjatusti joitain sovelluksia

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustehtävä, numeerinen arviointi (0–5).


Takaisin