VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 3 > Esimiesosaaminen (SAPA0603)

Esimiesosaaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0603
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Bragge, Aira
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2018-3A4.1.2021 – 20.6.2021Aira BraggeSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3002SA2018-3B4.1.2021 – 20.6.2021Aira BraggeSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3003SA2018V-34K1.8.2021 – 31.12.2021Aira BraggeSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa johtamiskulttuurin (esimies esikuva, johtamismallit) merkityksen organisaation toiminnalle sekä työelämä- ja sosiaalisten taitojen merkityksen omalle toiminnalle (itsensä johtaminen).
- sosiaalialan johtamisen eettiset periaatteet ja toimia niiden mukaisesti.
- etsiä tietoa itseohjautuvasti ja käyttää kriittisesti monipuolisesti eri tietolähteitä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltävät opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot ja harjoittelut tulee olla suoritettuna.

Sisältö

* asia- ja henkilöstöjohtaminen, eri johtamismallit
* työelämä- ja työyhteisötaitoja (sosiaalisia taitoja) esimiestyössä
* eettinen toiminta esimiestyössä
* itsensä johtamisen taito, reflektointitaito
* palautteen antaminen ja vastaanottaminen
* pedagoginen johtaminen
* talous-/ budjettiosaaminen
* moniammatillisen työn johtaminen
* johtamiseen liittyvä lainsäädäntö ja työsopimus, TES/ KVTES

Opiskelumateriaali

Aarnikoivu, Henrietta. 2010. Työelämätaidot: menesty ja voi hyvin. WS BookwellOy. Juva.

Jari Salminen. 2014. Uuden esimiehen kirja - tulevaisuuden johtajalle. J-Impact Oy. Helsinki. 1.painos.

Opettajan ilmoittama muu opiskelumateriaali.

Arviointikriteerit

Taso 1 (Välttävä) - 2 (Tyydyttävä): Opiskelija osaa
- esimiestyön keskeisiä käsitteitä ja esimiestyöhön liittyviä lakeja.
- hahmottaa esimiestyön merkityksen organisaation toiminnalle sekä työelämä- ja sosiaalisten taitojen merkityksen omalle toiminnalle.


Taso 3 (Hyvä) - 4 (Erittäin hyvä): Opiskelija osaa
- analysoida omaa toimintaansa (reflektointi), myös kriittisesti.
- soveltaa teoriaa käytäntöön.
- soveltaa sosiaalisia taitoja käytännössä.
- toimia eettisesti ja vastuullisesti


Taso 5: Opiskelija osaa
- suunnitella, arvioida, perustella ja kehittää omaa toimintaansa (reflektointi), myös kriittisesti.
- arvioida ja kehittää omia sosiaalisia taitojaan.


Takaisin