VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 1 > Luovat menetelmät I (SAPA0504)

Luovat menetelmät I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0504
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
6S-SA-1VK7.1.2019 – 2.6.2019Susanna WeberSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
7S-SA-1A2.9.2019 – 22.12.2019Merja SparvSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
8S-SA-1B2.9.2019 – 22.12.2019Merja SparvSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää eri taidemuotoja oman ammatillisen kasvunsa tukena.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 52 tuntia, josta luentoja ja harjoituksia 22 tuntia.

Sisältö

musiikki, keho, kuvallinen ilmaisu, draamatyöskentely, omaa innostavaa, luovaa toimintaa, ilmaisun iloa, rohkeutta heittäytyä ja ylittää omia rajoja

Opiskelumateriaali

Kari Uusikylä 2012, Luovuus kuuluu kaikille

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustunnit

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty, (HUOM! yhteys portfolioon 2 vsk)
Taso 3: Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia luovia menetelmiä omassa kasvussa.
- kehittää omaa luovaa ajatteluaan ja itseilmaisuaan osallistumalla aktiivisesti toiminnallisiin harjoituksiin.
- toimii tavoitteellisesti ryhmän jäsenenä projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.


Takaisin