VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 1 > Hoitotyön perusteet sosiaalialalla (SAPA0503)

Hoitotyön perusteet sosiaalialalla

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0503
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Palosaari, Sinikka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4S-SA-1A7.1.2019 – 2.6.2019Taina HuuskoSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
5S-SA-1B7.1.2019 – 2.6.2019Taina HuuskoSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-perushoidon ja hoitotyön periaatteet
-avustamisen erilaisissa perushoitotilanteissa
-lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja muun ohjeistuksen perusteet.
-tietää lääkehoidon tarpeellisuuden sosiaalialan ammattilaisen työssä sekä tuntee vastuunsa sen toteuttamisessa.
-laskea virheettömästi lääkevalmisteen oikean annoksen asiakkaalle

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä 71 h
- mistä lähiopetusta 36 h, sisältää harjoitukset/laboraatiot.
- opiskelijan itsenäistä opiskelua 35 h

Sisältö

•perushoitotilanteet
•lääketieto
•avustaminen
- hoitotyö käsitteenä ja hoitotyön periaatteet
- hoitotyön prosessi
- avustaminen eri perushoitotilanteissa elämisen toimintojen ja elinkaaren mukaan
- lääkehoidon perusteet sosiaalialalla

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset/laboraatiot

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- ymmärtää perushoitoon liittyvät käsitteet ja prosessin.
- osaa toimia erilaisissa perushoitotilanteissa ohjattuna.
- tietää hoitotyön periaatteet ja eettiset käytännöt. Ymmärtää lääkehoidon tarpeellisuuden ja suorittaa virheettömästi lääkelaskut.

Taso 3: opiskelija
- osaa soveltaa saatua hoitotyön tietopohjaa omaan toimintaan.
- osaa valita kulloinkin oikeat auttamismenetelmät käytännön tilanteissa.
- Osaa toimia ammattiettisesti ja hoitotyön periaatteiden mukaisesti hoitotyössä.
- osaa soveltaa tietämystään lääkehoidosta ja osaa toteuttaa sitä ohjeitten mukaan.
- suorittaa virheettömästi lääkelaskut.

Taso 5: opiskelija
- osaa soveltaa hoitotyöhön liittyvää tietämystään asiantuntevasti.
- Osaa ratkaista itsenäisesti erilaisia hoitotyön ongelmia.
- osaa kehittää hoitotyötä ja siihen liittyviä käytänteitä.
- osaa toteuttaa lääkehoitoa ja arvioida lääkehoidon toteuttamista ja käytänteitä sekä suorittaa virheettömästi lääkelaskut.

Arviointimenetelmät

Tentti/Lääkelaskut
Asiakastapaukset (vertaisarviointi)


Takaisin