VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 1 > Ensiapu (SAPA0501)

Ensiapu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0501
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
5S-SA-1B7.1.2019 – 2.6.2019Taina HuuskoSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
6S-SA-1VK7.1.2019 – 2.6.2019Taina HuuskoSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
8S-SA-1B2.9.2019 – 22.12.2019Taina HuuskoSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ensiavun tarpeen,
- antaa ensiapua vaativissa tilanteissa
- poikkeusoloissa toimimisen periaatteet

Sisältö

Ensiapu (SPR I ja II) sekä poikkeusolot. SPR:n opetusohjelmien mukainen ensiapuopetus, ensiavun perus- ja jatkokurssi, ja lisäksi tietoa poikkeusoloista.

Arviointikriteerit

Taso 5. Opiskelija osaa
­ tunnistaa ja arvioida ensiavun tarpeen,
­ antaa välitöntä ensiapua erilaisissa tilanteissa,
­ ennaltaehkäistä tapaturmia
­ poikkeusoloissa toimimisen periaatteet
Taso 3. Opiskelija osaa
- tunnistaa ensiavun tarpeen,
- antaa välitöntä ensiapua,
- ymmärtää tapaturmien ennaltaehkäisyn tarpeen
- tuntee poikkeusoloissa toimimisen periaatteet
Taso 1. Opiskelija osaa
- huomioida ensiavun tarpeita,
- antaa välitöntä ensiapua
- tuntee poikkeusoloissa toimimisen periaatteet pääpiirteittäin


Takaisin