VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > ASIAKASTYÖN OSAAMINEN (SAPA0500)

ASIAKASTYÖN OSAAMINEN

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAPA0500
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 29 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

* keskeiset sosiaalialan yksilö- ja ryhmätyömenetelmät
* ensiavun ja poikkeusoloissa toimimisen periaatteet
* käyttää eri taidemuotoja ammatillisessa työssä
* perushoidon ja hoitotyön periaatteet
* sosiaalialan ammatillisen työn edellyttämät viestinnän ja dokumentoinnin periaatteet
* syventää ruotsin kielen ammatillista osaamista


Takaisin