VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > IHMISEN KASVU JA KEHITYS (SAPA0300)

IHMISEN KASVU JA KEHITYS

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAPA0300
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 20 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

* kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet

* ymmärtää moninaisuuden ja erilaisuuden merkityksen sosiaalialan työssä

* tunnistaa ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet elämänkaaressa ja ryhmän ja yhteisön merkityksen

* sisäistää viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen oman alansa viestintätilanteissa

* ruotsin kielen ammatillisen kielitaidon perusteet


Takaisin