VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 1 > Sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointi (SAPA0203)

Sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0203
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4S-SA-1A7.1.2019 – 2.6.2019Aira Bragge, Sanna Keskikuru, Riikka KoivulaSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
5S-SA-1B7.1.2019 – 2.6.2019Aira Bragge, Sanna Keskikuru, Riikka KoivulaSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
6S-SA-1A2.9.2019 – 22.12.2019Aira Bragge, Riikka KoivulaSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan keskeisimmät teoriat
* ymmärtää sosiaalialan teoriapohjan käytännön soveltamismahdollisuuksia sosiaalityön työkentillä.
* etikka -käsitteen ja sen lähikäsitteitä
* eettiset ohjeet ja säännöt
* ihmiskäsityksiä

Opiskelijan työmäärä

Opettajan jakson alussa ilmoittama työtapa sekä työmäärä

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Sosiaalityön historia ja keskeiset käsitteet. Ihmisen sosiaalisaatio, sosiaalinen kompetenssi, sosiaalinen pääoma ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Sosiokulttuurisen työn periaatteet ja toimintamallit.
etiikka -käsitteenä ja sen lähikäsitteitä
arvot
eettiset ohjeet ja säännöt
maailmankuva ja -katsomus, ihmiskäsityksiä
Yhteiskunnalliset haasteet, joihin sosiaalialan työllä pyritään vastaamaan

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia sosiaalialalla alueelliseati

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia sosiaalialalla globaalisti

Opiskelumateriaali

Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. Talentia 2017.

Opettajan ilmoittama muu opiskelumateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opettajan jakson alussa määrittelemät menetelmät

Arviointikriteerit

Taso 1 (Välttävä) - 2 (Tyydyttävä): Opiskelija on perehtynyt opintojaksolla ilmoitettuun materiaaliin ja osoittaa perehtyneisyytensä sovitulla menettelyllä
Opiskelija tietää sosiaalialan työhön vaikuttavat arvot, etiikan ja ihmiskäsityksen sekä eettiset ohjeet ja säännöt.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä.

Taso 3 (Hyvä) - 4 (Erittäin hyvä): Opiskelija osaa soveltaa sosiaalialan tietoperustaa ja nähdä yhteyksiä sosiaalialan käytännön työhön.
Opiskelija osaa pohtia ihmiskäsitystä sosiaalialan näkökulmasta.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän tavoitteiden mukaisesti.


Taso 5 (Erinomainen): Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida sosiaalialan tietoperustaa kriittisesti ja johdonmukaisesti.
Opiskelija osaa kriittisesti pohtia ihmiskäsitystä sosiaalialan näkökulmasta.
Opiskelija osaa koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa.

Arviointimenetelmät

Ilmoitetaan jakson alussa


Takaisin