VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > YHTEISKUNTA- JA PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN (SAPA0200)

YHTEISKUNTA- JA PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAPA0200
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 17 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

* tunnistaa yhteiskunnallisen muutoksen keskeiset tekijät

* sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteet kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti

* hahmottaa asiakaslähtöisesti elämänkaaren eri vaiheiden hyvinvointipalvelut

* ymmärtää sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettiset lähtökohdat

* ymmärtää sosiaalialan teoriapohjan käytännön soveltamismahdollisuuksia sosiaalityön kentillä


Takaisin