VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 3 > Ammatillinen kasvu III (SAPA0104)

Ammatillinen kasvu III

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0104
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SA2018V-23K4.1.2021 – 20.6.2021Aira BraggeSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3004SA2019-3A1.8.2021 – 31.12.2021Heidi BlomSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3005SA2019-3B1.8.2021 – 31.12.2021Aira BraggeSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* analysoida omaa moniammatillista osaamistaan.
* syventää monikulttuurisuus- ja kansainvälisyysosaamistaan sekä käydä arvokeskustelua yhteiskunnan monimuotoisuudesta.
* vahvistaa omaa ammatillista kasvuaan ja kehittää itsensä johtamista sekä omaa johtamisosaamistaan.
* ymmärtää oman asemansa osana suurempaa organisaatiota.

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä esimies- ja johtamisnäkökulma.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 27 h, josta lähiopetusta 8 h ja itsenäistä opiskelua 19 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatillinen kasvu I ja II

Sisältö

* yleisten ja ammatillisten kompetenssien syventäminen
* portfolion seuranta
* menetelmäpakin sisällön soveltaminen ja kehittäminen
* oma ammatillinen kasvu ja työyhteisöosaaminen johtamisen näkökulmasta

Aluevaikuttavuus

Alueen toimijoiden huomioon ottaminen suhteessa omaan ammatilliseen kasvuun.

Kansainvälisyys

Oman ammatillisen kasvun liittäminen monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön.

Opiskelumateriaali

Raatikainen, Eija, Rahikka Anne, Saarnio Tuula ja Vepsä Päivi (2019). Ammattina sosionomi. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
Opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja reflektio portfolion avulla

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty
Opiskelija osaa

* toimia vastuullisesti moniammatillisessa verkostossa
* koordinoida ja edistää työyhteisöjen toimintaa

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, harjoitusten ja annettujen tehtävien suorittaminen. Arvioidaan suoritettu/hyväksytty- periaatteella.


Takaisin