VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 2 > Ammatillinen kasvu II (SAPA0103)

Ammatillinen kasvu II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0103
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
6S-SA-1VK, S-SA-2VK6.1.2020 – 24.5.2020Aira BraggeSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
3001SA2019-2A24.8.2020 – 20.12.2020Heidi BlomSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002SA2019-2B24.8.2020 – 20.12.2020Aira BraggeSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* tunnistaa ja arvioida omaa ammatillista kasvua ja kehitystä
* vahvistaa omaa ammatillista itsetuntemustaan
* kehittää omia ammatillisia vuorovaikutustaitojaan toimiessaan erilaisissa asiakastilanteissa
* huomioida työntekijöiden ja erilaisten työyhteisöjen näkökulman

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä työntekijä- ja työyhteisönäkökulma.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 27 h, josta lähiopetusta 8 h ja itsenäistä opiskelua 19 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatillinen kasvu I

Sisältö

* yleisten ja ammatillisten kompetenssien kartuttaminen
* portfolion seuranta
* menetelmäpakin sisällön kerääminen, kasvattaminen ja perusteleminen
* vuorovaikutustaidot erilaisissa asiakastilanteissa

Aluevaikuttavuus

Alueen toimijoiden huomioon ottaminen suhteessa omaan ammatilliseen kasvuun.

Kansainvälisyys

Oman ammatillisen kasvun liittäminen monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja reflektio portfolion avulla

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty
Opiskelija osaa

* toimia luontevasti erilaisissa asiakastilanteissa
* soveltavaa osaamistaan erilaisissa työelämän tilanteissa

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallstuminen ja tehtävien suorittaminen. Arviointi hyväksytty/hylätty.


Takaisin