VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2017 > Vuosi 1 > Sosiaalialan lainsäädännön perusteet (SAPA0601)

Sosiaalialan lainsäädännön perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0601
OPS: SA 2017
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Palosaari, Sinikka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-1VK24.8.2017 – 22.12.2017Sinikka PalosaariSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
2S-SA-1A8.1.2018 – 1.6.2018Sinikka PalosaariSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
3S-SA-1B8.1.2018 – 1.6.2018Sinikka PalosaariSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation sekä sosiaalihuoltoa säätelevän lainsäädännön. Opiskelija tunnistaa organisaation toimintaan vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Opiskelija kykenee ohjaamaan asiakasta palveluita koskevissa kysymyksissä. Opiskelija tuntee sosiaalihuollon organisaation taloushallintojärjestelmän.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 71 t, josta lähitunteja 36 t ja itsenäistä opiskelua 35 t.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hyvinvointipalvelut elämän eri vaiheissa??

Sisältö

Sosiaalialan lainsäädännön perusteet
- Perustuslaki
- Sosiaalioikeus
- Sosiaalihuoltolaki kokonaisuudessaan sosiaalialan kehyslakina
- Asiakasta koskeva lainsäädäntö

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 36 t
Tehtävät (sisältyy luentoihin ja itsenäiseen opiskeluun)
Ryhmäkeskustelut (sisältyy luentoihin )

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toiminnan sekä osaa soveltaa lainsäädäntöä eri asiakasryhmiä koskeviin asiakastilanteisiin. Opiskelija tietää sosiaalihuollon taloushallintoa koskevat kysymykset ja osaa arvioida niiden merkityksen sosiaalipalveluiden toteuttamisessa.
Taso 3: Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toiminnan ja lainsäädännön. Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Opiskelija tuntee taloushallinnon toimintaa.
Taso 1: Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toimintaa ja lainsäädäntöä. Opiskelija hahmottaa organisaatioon vaikuttavia toimintoja ja tuntee taloushallinnon toimintaa.

Arviointimenetelmät

Tentti


Takaisin