VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2017 > Vuosi 1 > Sosiaalipsykologia (SAPA0305)

Sosiaalipsykologia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0305
OPS: SA 2017
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2S-SA-1A1.9.2017 – 22.12.2017Ahti NymanSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
3S-SA-1B1.9.2017 – 22.12.2017Ahti NymanSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
­ yksilön ja ympäristön välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen perustiedot.

Sisältö

Yksinäisyys, arvot, normit, roolit, emootiot, haastavat asiakastilanteet, identiteetti ja ryhmädynamiikka

Arviointikriteerit

Taso 1:

Opiskelija osaa
- ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutustilanteen toimintaperiaatteet

Taso 3:

Opiskelija osaa
- ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutustilanteen toimintaperiaatteet sekä miten ne näkyvät sosiaalialan vuorovaikutustilanteissa

Taso 5:

Opiskelija osaa
- ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutuksen toimintaperiaatteet sekä suunnitella ammatillista toimintaansa niiden pohjalta sosiaalialan vuorovaikutustilanteissa


Takaisin