VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2017 > Vuosi 1 > Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet (SAPA0301)

Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0301
OPS: SA 2017
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2S-SA-1A1.9.2017 – 22.12.2017Merja KaminenSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
3S-SA-1B1.9.2017 – 22.12.2017Merja KaminenSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

* perehtyy kasvatustieteen keskeisimpiin teorioihin ja ymmärtää toimintaa ohjaavien lakien, valtakunnallisen suunnitelmien sekä kuntakohtaisten linjausten merkityksen varhaiskasvatuspalveluiden ohjaajina.
* osaa perustella toimintaansa varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä lapsilähtöiseen toimintaan pohjautuen, ottaen huomioon lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet suunnitellessaan ja toteuttaessaan toimintaa lapsiryhmässä.
* osaa tarkastella varhaiskasvatuspalveluita laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta huomioiden kasvatuskumppanuuden osana vanhemmuuden tukemista.

Sisältö

Kasvatusteoriat
Oppimistyylit
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet arjen työvälineenä
Päivähoidosta varhaiskasvatukseen
Lapselle ominaiset tavat toimia
Leikin kehitysvaiheet ja aikuisen rooli leikin rikastuttamisessa
Kasvatuskumppanuus
Havainnointi varhaiskasvatuksessa
Päivähoito lapsen silmin
Elämyksellinen tarinankerronta (sadut ja sadutus)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, demonstraatiot, ryhmätyöt, luovat menetelmät, tutustumiskäynti

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija

* osoittaa perehtyneensä alan teoriaan suunnitellessaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa lapsiryhmässä.
* osaa keskustella laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja tiedostaa kasvatuskumppanuuden tärkeyden.
* osaa työskennellä pienryhmän jäsenenä ohjatusti.


Taso 3: Opiskelija osaa

* soveltaa alan teoriaa suunnitellessaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa pedagogista toimintaa lapsiryhmässä.
* analysoida varhaiskasvatusta laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta ymmärtäen kasvatuskumppanuuden merkityksen osana vanhemmuuden tukemista.
* työskennellä pienryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Taso 5: Opiskelija osaa

* soveltaa monipuolisesti alan teoriaa suunnitellessaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa pedagogista toimintaa lapsiryhmässä.
* analysoida varhaiskasvatusta laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta arvioiden kasvatuskumppanuutta osana vanhemmuuden tukemista.
* ohjata pienryhmän toimintaa ja edistää ryhmän tavoitteiden saavuttamista.


Takaisin