VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 3 > Rikosseuraamusalan työ (SAVA0101)

Rikosseuraamusalan työ

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0101
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-3VK7.1.2019 – 2.6.2019Aira BraggeSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
2S-SA-3A, S-SA-3B2.9.2019 – 22.12.2019Aira BraggeSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- rikosseuraamusalan tietoperustan ja ymmärtää alan toimintaprosessin

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltävät, opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot ja harjoittelut tulee olla suoritettuna.

Sisältö

rikosseuraamusalan toimintaprosessi

Opiskelumateriaali

Kjällman, Petra (toim.) 2011. Rikoksen uhrin käsikirja. Bookwell Oy. Juva.

Lavikkala, Raino & Linderborg, Henrik (toim.) 2011. Rikosseuraamustyön kehittämisen kysymyksiä

Linderborg, Henrik, Suonio Mari & Lassila Tytti (toim.) 2014. Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla.

Opettajan ilmoittama muu opiskelumateriaali.

Arviointikriteerit

Taso 1 (Välttävä) - 2 (Tyydyttävä): Opiskelija osaa
- käyttää rikosseuraamusalan tietoperustaa johdonmukaisesti
- käyttää rikosseuraamusalan toimintaprosesseja asiakaslähtöisesti


Taso 3 (Hyvä) - 4 (Erittäin hyvä): Opiskelija osaa
- käyttää rikosseuraamisalan tietoperustaa laaja-alaisesti
- valita ja soveltaa rikosseuraamusalan toimintaprosesseja asiakaslähtöisesti

Taso 5 (Erinomainen):Opiskelija osaa
- soveltaa rikosseuraamusalan tietoperustaa laaja-alaisesti
- analysoida, arvioida ja toteuttaa rikosseuraamusalan toimintaprosesseja asiakaslähtöisesti


Takaisin