VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 3 > Kehittäminen ja laadunhallinta (SAPA0703)

Kehittäminen ja laadunhallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0703
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Bragge, Aira
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliLähiop.Ilmoittautuminen
3S-SA-3VK, S-SA-4VK2.9.2019 – 22.12.2019Aira BraggeSuomi33 h19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laadun ja toiminnan kehittämisen keskeisiä käsitteitä.
- perehtyy sosiaalialan toiminnanohjausjärjestelmään.
- analysoida toiminnanohjausjärjestelmän toimivuutta sekä laadun merkitystä työyhteisön tulokseen ja toiminnan jatkuvuuteen.

Sisältö

laadun keskeisiä käsitteitä
toiminnanohjausjärjestelmä
laadunhallinta sosiaalialalla
riskianalyysi
näyttöön perustuva toiminta

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Arviointikriteerit

Taso 1 (Välttävä) - 2 (Tyydyttävä): Opiskelija osaa
- laadun ja toiminnan kehittämisen perusteet.
- keskeiset käsitteet.
- kuvata toiminnanohjausjärjestelmän rakenteen.

Taso 3 (Hyvä) - 4 (Erittäin hyvä): Opiskelija osaa
- analysoida alansa toiminnanohjausjärjestelmän toimivuutta sekä laadun merkitystä työyhteisön tulokseen ja toiminnan jatkuvuuteen.


Taso 5 (Erinomainen): Opiskelija osaa
- arvioida alansa toiminnanohjausjärjestelmän toimivuutta parempien toimintatapojen kehittämiseksi.
- toimia vastuullisesti ja on halukas osallistumaan alansa toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen.


Takaisin