VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 3 > Hyvinvointiyrittäjyys ja projektityö (SAPA0602)

Hyvinvointiyrittäjyys ja projektityö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0602
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Bragge, Aira
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliLähiop.Ilmoittautuminen
3S-SA-3VK, S-SA-4VK2.9.2019 – 22.12.2019Aira BraggeSuomi44 h19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyvinvointiyrittäjyyden ja projektityön merkityksen osana asiakkaille suunnattuja sosiaali- ja terveyspalveluita
- projektin eri vaiheet ja yritysidean perusteet
- suunnitella sosiaali- ja terveysalan toteuttamiskelpoisen projektin tai yritysidean

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltävät, opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot ja käytännön harjoittelujaksot tulee olla suoritettuna.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja projekteja Suomessa ja VAMKin toiminta-alueella
Perusasiat hyvinvointipalveluiden tuotteistamisesta ja palveluiden kilpailuttamisesta
Yritysidea
Projektisuunnitelma

Opiskelumateriaali

Ruuska, K. 2013. Pidä projekti hallinassa: suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. Talentum Media Oy. 7. painos. Helsinki.

Opettajan ilmoittama muu opiskelumateriaali.

Arviointikriteerit

Taso 1 (Välttävä) - 2 (Tyydyttävä): Opiskelija osaa
- suunnitella mallin pohjalta projektin tai yritysidea

Taso 3 (Hyvä) - 4 ( Erittäin hyvä): Opiskelija osaa
- suunnitella toteuttamiskelpoisen alueen sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin liittyvän projektin tai yritysidean

Taso 5 (Erinomainen: Opiskelija osaa
- suunnitella toteuttamiskelpoisen ja innovatiivisen alueen sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin liittyvän projektin tai yritysidea


Takaisin