VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 3 > Vanhustyön syventävät opinnot (SSAS0217)

Vanhustyön syventävät opinnot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAS0217
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2018-2019)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Palosaari, Sinikka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
9S-SA-3SP7.1.2019 – 2.6.2019Sinikka PalosaariSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää osaamistaan vanhustyössä ja osallistuu alan kehittämistyöhön.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 t, josta lähiopetusta 26 t ja itsenäistä opiskelua 28 t. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perus- ja aineopinnot

Sisältö

Vanhustyön haasteet ja erityispiirteet yhteiskunnassa ja sosiaalialalla. Alan kehittämistyöhön perehtyminen.

Opiskelumateriaali

Kirjallisuuteen tutustuminen (lukupiiri). Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, opintokäynnit

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida toimintaansa ikääntyvien asiakastyössä ja sen toimintatavoissa sekä kehittää palvelutuotantoa ja toimintoja ikääntyvien tarpeita vastaaviksi.
Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa tietämystään ikääntymisestä sosiaalialan asiakastyöhön ja sitä koskevaan palvelutuotantoon.
Taso 1: Opiskelija ymmärtää ikääntymisen haasteet ja ikääntyneiden aseman yhteiskunnassa. Opiskelija tuntee palvelutuotantoa ja sen toimintaa.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen tehtävä.


Takaisin