VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Asiantuntijaviestintä (SSAP0703)

Asiantuntijaviestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAP0703
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Kalliokoski, Eija
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
17S-SA-2B30.10.2017 – 31.5.2018Eija KalliokoskiSuomi27.10.2017 – 12.11.2017
18S-SA-2A8.1.2018 – 1.6.2018Eija KalliokoskiSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ilmaista itseään työelämän esiintymistilanteissa. Hän osaa laatia vaikuttavan viestinnän asiakirjoja ja toimia kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen sekä yhteisön että oman työnsä kannalta ja haluaa jatkuvasti parantaa omia taitojaan.

Opiskelijan työmäärä

Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen, puheviestintä, yhteisö- ja ryhmäviestintä, kokoukset ja neuvottelut.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, virtuaaliopinnot, itsenäinen opiskelu, harjoitukset.

Arviointikriteerit

Taso 5 Opiskelija osaa analysoida ja arvioida omaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä osaa analysoida ammatillisen vuorovaikutuksen lähtökohtia ja luonnetta. Opiskelija osaa ilmaista itseään selkeästi ja kiinnostavasti työelämän edellyttämissä tilanteissa ja osoittaa valmiutta kehittää taitojaan edelleen.


Taso 3 Opiskelija osaa luonnehtia ja ymmärtää viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen sekä osaa kuvata oman viestintäosaamisensa ja vuorovaikutustaitojensa tason. Opiskelija osaa ilmaista itseään sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti työelämän edellyttämissä tilanteissa.


Taso 1 Opiskelija osaa tunnistaa viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen sekä osaa hahmottaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan. Opiskelija osaa toimia työelämän edellyttämissä viestintätilanteissa.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arvionti


Takaisin