VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Tutkimustoiminta I (SSAA0901)

Tutkimustoiminta I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0901
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Nyman, Ahti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
17S-SA-2A8.1.2018 – 1.6.2018Ahti Nyman, Kerstin Siegfrids, Sanna SaikkonenSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
18S-SA-2B8.1.2018 – 1.6.2018Ahti Nyman, Kerstin SiegfridsSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Osaamistavoitteet

Arkisen tiedonkäsittelyn ja tieteellisen ajattelun ominaispiirteet, tieteellinen tutkimus tiedontuottamisen sekä välittämisen kanavana, tiedon käyttökelpoisuuden arviointi, perusvalmiudet aloittaa opinnäyteyö. Tilastollisessa tutkimuksessa tarvittavien matemaattisten menetelmien hallinta.

Opiskelijan työmäärä

lähitunteja sekä verkko-opetusta 56 h, itsenäistä opiskelua ja harjoituksia 56 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Arjen tiedonkäsittelyn säännöt, tiede ja epätiede, tieteen filosofia, tieteellinen tutkimus, kvalitatiivinen tutkimus, kvantitatiivinen tutkimus, validiteetti, tutkimussuunnitelma. Prosenttilaskut, sarjat, funktiot ja yhtälöt. Matemaattiset menetelmät excelissä.

Opiskelumateriaali

Luennot, verkkomateriaalit, artikkelit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, artikkelit, harjoitukset sekä itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

5
Tutkimussuunnitelman tekeminen itsenäisesti
Tieteellisen ajattelun ominaispiirteiden kuvaaminen esimerkkien avulla
Osaa soveltaa kurssilla käsiteltyjä matemaattisia menetelmiä.
3-4
Tutkimussuunnitelman tekeminen
Tieteellisen ajattelun ominaispiirteiden kuvaaminen
Osaa käyttää kurssilla käsiteltyjä matemaattisia menetelmiä.
1-2
Tutkimussuunnitelman tekeminen ohjatusti
Tieteellisen ajattelun ymmärtäminen
Omaa perustiedot kurssin matemaattisista menetelmistä.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi


Takaisin