VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Vammaistyö (SSAA0601)

Vammaistyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0601
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Långsjö, Kati
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16S-SA-2A1.9.2017 – 22.12.2017Kati LångsjöSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
17S-SA-2B1.9.2017 – 22.12.2017Kati LångsjöSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
18S-SA-2VK8.1.2018 – 1.6.2018Kati LångsjöSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy vammaisuuden ja vajaakuntoisuuden yleisimpiin ilmenemismuotoihin sekä vammaistyön periaatteisiin, menetelmiin ja lainsäädäntöön. Opiskelija saa valmiuksia työskennellä vammaisten ja heidän perheidensä kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 tuntia, josta kontaktiopetusta 39 tuntia ja itsenäistä opiskelua 42 tuntia. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Vammaisuus ja vajaakuntoisuus ilmiöinä. Vammaisten ja vajaakuntoisten asema yhteiskunnassa. Vammaisuuden kokeminen ja kohtaaminen. Vammaisuus ja vajaakuntoisuus yksilön ja perheen kriisinä. Vammaispalvelut ja erityishuolto. Vammaispalveluihin liittyvä lainsäädäntö.

Opiskelumateriaali

Malm, M. et al. 2004. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. Helsinki. Vehmas, Simo 2005. Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus, harjoituksia, vierailukäyntejä

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelijalla on näkemyksiä vammaisuuteen liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta ja hän osaa nähdä eri tutkimussuuntauksien vaikutuksen yhteiskunnallisessa vammaiskeskustelussa.
Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa tietämystään vammaisetuuksista asiakastapauksiin. Opiskelija osaa soveltaa esteettömyyteen ja osallisuuteen liittyviä periaatteita käytännön tasolla.
Taso 1-2: Opiskelija osaa etsiä tärkeimmät yhteiskunnan tuen muodot vammaisille ja pitkäaikaissairaille sekä tunnistaa heidän tuen tarpeitaan yhteiskunnassa.

Arviointimenetelmät

Harjoituksiin ja ryhmätöihin osallistuminen, kirjallinen tehtävä tai tentti.


Takaisin