VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Ammatillinen kasvu asiakastyössä (SSAA0600)

Ammatillinen kasvu asiakastyössä

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SSAA0600
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 12 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventyy sosiaalialan asiakastyöhön vammaistyön, päihdetyön, mielenterveystyön ja kriminaalityön alalla. Opiskelija tutustuu näillä alueilla keskeiseen lainsäädäntöön ja työmenetelmiin sekä työkentän erityispiirteisiin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu työalueisiin mm. vierailemalla näiden alojen työyhteisöissä, asiantuntijaluentojen avulla sekä kohtaamalla ja haastattelemalla asiakkaita.
Ammatillinen kasvu asiakastyössä (12 op) koostuu vammaistyön, päihdetyön, mielenterveystyön, kriminaalityön ja sosiaalialan lääketiedon opintojaksoista. Tarkempi sisältö löytyy opintojaksojen alta.


Takaisin