VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2022 > Vuosi 2 > Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen (SSYS1408)

Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1408
OPS: S-SY 2022
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida ja kehittää organisaation toimintaprosesseja
- ottaa huomioon asiakasnäkökulman palveluiden kehittämisessä
- keskeiset palvelujen laadun varmistuksen menetelmät

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: h
- mistä itsenäistä opiskelua: h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- asiakasnäkökulma palvelujen tuottamisessa
- laatujohtaminen ja laatujärjestelmät
- prosessijohtaminen
- arviointitoiminta

Aluevaikuttavuus

Alueella toimivien organisaatioiden asiakaslähtöisyyden arviointi.

Kansainvälisyys

Laatua ja asiakaslähtöisyyttää käsittelevä kansainvälinen kirjallisuus.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetusta, ohjattua verkko-opetusta (Moodle) sekä itsenäistä opiskelua.

Arviointikriteerit

Taso 1:
- opiskelija kuvaa esimerkinomaisesti organisaation toimintaprosesseja
- opiskelija tunnistaa asiakasnäkökulman palvelujen tuottamisessa
- opiskelija kuvaa esimerkinomaisesti keskeiset palvelujen laadun varmistuksen menetelmät

Taso 3:
- opiskelija kuvaa organisaation toimintaprosesseja ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- opiskelija tunnistaa asiakasnäkökulman palvelujen tuottamisessa ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- opiskelija kuvaa keskeiset palvelujen laadun varmistuksen menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5:
- opiskelija tarkastelee analyyttisesti organisaation toimintaprosesseja ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa perustellen
- opiskelija tarkastelee analyyttisesti asiakasnäkökulmaa palvelujen tuottamisessa ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa perustellen
- opiskelija tarkastelee analyyttisesti keskeisiä palvelujen laadun varmistuksen menetelmiä ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa perustellen

Arviointimenetelmät

- harjoitustehtävät 100 %, numeerinen arviointi


Takaisin