VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2022 > Vuosi 1 > Tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhaku (SSYS1401)

Tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhaku

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1401
OPS: S-SY 2022
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SSY2022-1Y22.8.2022 – 31.12.2022Hilkka KorpiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää tieteellistä kirjoittamistaitoaan
- käyttää lähteitä oman tekstinsä tukena
- käyttää tiedonhaun menetelmiä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 27 h, josta
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 8 h (josta kirjaston informaatikon opetus 2 h)
- itsenäistä opiskelua 19 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

- Orientaatio tieteelliseen/asiatyyliseen kirjoitustyyliin
- Kirjallisen työn rakentaminen
- Lähteiden käytön periaatteet
- Tiedonhaku (kirjaston informaatikko)

Aluevaikuttavuus

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelumateriaali

Opettajien ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus: luento, keskustelu, harjoittelu
Itsenäinen opiskelu: lukeminen ja opintosuorituksena olevan tehtävän kirjoittaminen

Arviointikriteerit

Hyväksytty: vähintään 50 % tehtävän arviointikriteereistä täyttyy
Hylätty: alle 50 % tehtävän arviointikriteereistä täyttyy

Arviointimenetelmät

Kirjallinen tehtävä (arviointi hyväksytty/hylätty). Tehtävä on yhteinen kurssin SSYS1502 kanssa.

Harjoittelu

-

Lisätietoja

-


Takaisin