VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2022 > Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (S-SY2022-1003)

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: S-SY2022-1003
OPS: S-SY 2022
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus: 22 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa- johtamistoiminnan strategiset ja teoreettiset lähtökohdat- soveltaa oppivan organisaation periaatteita ja organisaation toimintaan vaikuttavia eettisiä ja muita arvoja toimintaan- keskeiset sosiaali- ja terveysalaa ohjaavat normit ja säädökThe student knows - the strategic and theoretic basics of management actions - how to apply the principles of learning organization and the ethical and other values affecting the operations of an organization- the central norms and legislation concerning social and health care services- the essential principles of human resource management and management of work communities set - työyhteisön johtamisen ja henkilöstöjohtamisen keskeiset periaatteet


Takaisin