VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2020 > Vuosi 1 > Sosiaali- ja terveysalan toiminnan strategiset lähtökohdat (SSYS1502)

Sosiaali- ja terveysalan toiminnan strategiset lähtökohdat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1502
OPS: S-SY 2020
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SSY2020-1Y24.8.2020 – 20.12.2020Hilkka Korpi, Riku NiemistöSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollisen järjestelmän sekä kunnallisesta hallinnon ja organisaation sen osana
- kuvaa keskeiset kansainväliset ja kansalliset sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet ja ohjelmat ja soveltaa niitä sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen ja kehittämisen kontekstiin
- strategiatyöskentelyn prosessit ja toimia asiakaslähtöisesti palvelutuotannon eri prosesseissa
- kuvata sosiaali- ja terveysalan ohjausjärjestelmät, hallitsee alaa ohjaavien säädösten keskeiset sisällöt sekä soveltaa niitä ammatilliseen toimintaan
- tunnistaa keskeiset julkishallinnon hallintomenettelyt

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 162 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 24 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 137 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollinen järjestelmä
- Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset strategiat ja painopisteet
- Strategialähtöinen toiminta
- Sosiaalioikeus ja hallintomenettely

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tutustuu paikalliseen poliittishallinnolliseen järjestelmään sekä strategioihin osana kansainvälistä ja kansallista järjestelmää.

Kansainvälisyys

Opiskleija hankii osaamista kansainvälisestä sosiaali- ja terveysalan ohjauksesta ja EU:n sosiaalipolitiikasta.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetusta, ohjattua verkko-opetusta (Moodle) sekä itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollisen järjestelmän sekä kunnallisen hallinnon ja organisaation sen osana
- kuvaa esimerkinomaisesti keskeiset kansainväliset ja kansalliset sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet ja ohjelmat ja osaa esimerkinomaisesti soveltaa niitä sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen ja kehittämisen kontekstiin
- kuvaa esimerkinomaisesti strategiatyöskentelyn prosessit
- kuvaa esimerkinomaisesti sosiaali- ja terveysalan ohjausjärjestelmiä, alaa ohjaavien säädösten keskeiset sisällöt
- kuvaa esimerkinomaisesti keskeiset julkishallinnon hallintomenettelyt

Taso 3: opiskelija
- kuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollisen järjestelmän sekä kunnallisen hallinnon ja organisaation sen osana ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- tuntee keskeiset kansainväliset ja kansalliset sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet ja ohjelmat ja osaa soveltaa niitä sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen ja kehittämisen tuttuun kontekstiin
- kuvaa strategiatyöskentelyn prosessit ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa sosiaali- ja terveysalan ohjausjärjestelmiä, alaa ohjaavien säädösten keskeiset sisällöt ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa keskeiset julkishallinnon hallintomenettelyt ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää sekä kunnallista hallintoa ja organisaatiota sen osana ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen
- tarkastelee analyyttisesti keskeisiä kansainvälisiä ja kansallisia sosiaali- ja terveyspoliittisia tavoitteita ja ohjelmia ja osaa soveltaa niitä sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen ja kehittämisen uuteen kontekstiin perustellen
- hallitsee strategiatyöskentelyn prosessit ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa
- tarkastelee analyyttisesti sosiaali- ja terveysalan ohjausjärjestelmiä, alaa ohjaavien säädösten keskeisiä sisältöjä ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen
- tarkastelee analyyttisesti keskeisiä julkishallinnon hallintomenettelyjä ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe 30 %, harjoitustehtävät 60 %, itsearviointi 10 %


Takaisin