VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2020 > Vuosi 2 > Projektin hallinta (SSYS1406)

Projektin hallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1406
OPS: S-SY 2020
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002SSY2020-2Y1.8.2021 – 31.12.2021Hilkka KorpiSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella projektin
- toteuttaa projektin
- arvioida projektin

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 21 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 60 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

- projektin suunnittelu
- projektin toteutus
- projektin arviointi

Aluevaikuttavuus

Projektin suunnittelu alueelliseen toimintaan.

Kansainvälisyys

Projektinhallinnan kansainväliseen kirjallisuuteen ja kansainvälisiin projekteihin tutustuminen.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- harjoitustehtävä, joka toimii opintosuorituksena

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija laatii projektisuunnitelman, jossa
- esimerkinomaisesti esitetään joitain projektin vaiheita
- suunnitellun projektin eri vaiheisiin suunniteltuja valintoja esitetty, mutta ei erityisemmin perusteltu

Taso 3: opiskelija laatii projektisuunnitelman, jossa
- projektin vaiheet on esitetty, suunnitelma ei kuitenkaan tasapainoinen
- suunnitellun projektin eri vaiheisiin suunniteltuja valintoja on esitetty ja perusteltu

Taso 5: opiskelija laatii projektisuunnitelman, jossa
- projektin eri vaiheet on esitetty perusteellisesti ja suunnitelma on tasapainoinen kokonaisuus alusta loppuun
- suunnitellun projektin eri vaiheisiin suunnitellut valinnat on esitetty sekä huolellisesti ja analyyttisesti perusteltu

Arviointimenetelmät

- harjoitustehtävä 100 %, numeerinen arviointi

Harjoittelu

-

Lisätietoja

-


Takaisin