VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2020 > Talousosaaminen sosiaali- ja terveysalalla (S-SY2020-1004)

Talousosaaminen sosiaali- ja terveysalalla

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: S-SY2020-1004
OPS: S-SY 2020
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus: 8 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa- toteuttaa talouden suunnittelun ja seurannan perusteet sekä palveluliiketoiminnan johtamisen perusteet- taloushallinnon perusteet sekä pystyy osallistumaan yrityksen ja julkisen sektorin toimijan talouden suunnitteluun ja seurantaan.


Takaisin