VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2020 > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen (S-SY2020-1002)

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: S-SY2020-1002
OPS: S-SY 2020
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus: 25 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa - kehittää toimintatapoja, jotka takaavat eettisesti korkeatasoisen ja kestävän toiminnan ottaen huomioon yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat. - kehittää ja innovoida erilaisia hyvinvointipalveluihin liittyviä toimintamalleja ja tuotteita - arvioida ja mitata niiden vaikutuksia ja merkityksiä asiakkaan ja palvelujen tuottajan näkökulmista.


Takaisin