VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2016

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY 2016)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Yhdistetty päivä + monimuoto
Alku: 1.8.2016
Laajuus: 90 op
Kesto: 3 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi12OP
 
SSYS0000SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT55
SSYS1400Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen25
SSYS1401Tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhaku1
SSYS1402Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen4
SSYS1403Tutkimustyön lähtökohdat2
SSYS1404Laadullinen tutkimus3
SSYS1405Tilastollinen tutkimus3
SSYS1406Projektin hallinta3
SSYS1407Organisaation toiminnan kehittäminen5
SSYS1408Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen4
SSYS1500Sosiaali- ja terveysalan johtaminen22
SSYS1501Itsensä johtaminen2
SSYS1502Sosiaali- ja terveysalan toiminnan strategiset lähtökohdat6
SSYS1503Johtamisen tietoperusta2
SSYS1504Henkilöstöjohtaminen6
SSYS1505Työyhteisön johtaminen4
SSYS1506Työyhteisöviestintä2
SSYS1600Talousosaaminen sosiaali- ja terveysalalla8
SSYS1601Talousjohtaminen4
SSYS1602Palveluliiketoiminnan johtaminen4
 
SSYV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
 
SSYO0000OPINNÄYTETYÖ30