VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2007

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY 2007)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 27.8.2007
Laajuus: 90 op
Kesto: 3 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi123OP
 
SYS0000SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT55
SYS1000Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla45
SYS1001Sosiaali- ja terveyspolitiikka5
SYS1002Sosiaali- ja terveysalan ohjaus- ja palvelujärjestelmät10
SYS1003Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kehittäminen15
SYS1004Osaamisen johtaminen ja kehittäminen15
SYS2000Tutkimus- ja kehittämistyö10
SYS2001Tutkimus sosiaali- ja terveysalalla5
SYS2002Kehittämistyö sosiaali- ja terveysalalla5
 
SYS3000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
SYS3001Sosiaali- ja terveysalan kansainvälinen toiminta5
SYS3002Kolmas sektori palvelujen tuottajana julkisella sektorilla5
 
SYO0000OPINNÄYTETYÖ30
SYO0002Opinnäytetyö30