VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2013VK > Terveyden edistämisen perusteet (SSHP1400)

Terveyden edistämisen perusteet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SSHP1400
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: S-SH 2013VK
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee terveyteen vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija hallitsee ohjauksen periaatteet.
Opiskelija tuntee kansansairaudet.

Sisältö

Väestön terveyden edistäminen
Opetus ja ohjaus
Kansanterveystiede


Takaisin