VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2009T > Vuosi 3 > Mielenterveystyön harjoittelu (STH0007)

Mielenterveystyön harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: STH0007
Tyyppi: Pakollinen / Harjoittelu
OPS: S-SH 2009T
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2011-2012)
Laajuus: 8 op
Vastuuopettaja: Vekara, Outi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2011-2012

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
9S-TH-3B3.10.2011 – 4.11.2011Outi VekaraSuomi19.8.2011 – 4.9.2011
10S-TH-3A12.3.2012 – 13.4.2012Mirva Sundqvist-KekäläinenSuomi13.2.2012 – 11.3.2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää mielenterveyden häiriöiden olemusta, oppii tunnistamaan mielenterveyden häiriöihin liittyviä tarpeita ja vastaamaan niihin. Opiskelija kykenee luomaan asiakaslähtöisen ja tavoitteellisen vuorovaikutussuhteen ihmisiin, joilla on mielenterveydenongelmia ja kohtaamaan heidän läheisiään. Opiskelija osaa soveltaa keskeisiä psykiatrisia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä, oppii toimimaan moniammatillisessa työryhmässä ja muodostaa käsityksen mielenterveystyön palvelujärjestelmästä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 216 h

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu suoritetaan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, yksityisen tai kolmannen sektorin mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon eri toimintaympäristöissä. Tutustumiskäyntejä, harjoituksia sekä tapausesimerkkejä.

Arviointimenetelmät

Oppimispäiväkirja, josta erillinen yhteenveto. Harjoittelun tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti. Harjoittelu on osa mielenterveys- ja kriisityön- opintojakson arviointia. Suoritusmerkintä.


Takaisin