VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2009T > Ihminen ja yhteiskunta (SHP0302)

Ihminen ja yhteiskunta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHP0302
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: S-SH 2009T
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kallio, Suvi
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa perustiedot teoreettiset perusteet kliinisen psykologian sekä tutkimus-ja hoitomenetelmistä.Opiskelija ymmärtää sosiaalipolitiikan peruskäsitteet ja tutustuu suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan.Opiskelija voi suunnitella opetusta ja ohjausta sekä oppii ohjata ja opastaa muita.

Sisältö

Sosiaalipolitiikka
Kliininen psykologia
Sosiologia
Pedagogiikka
Hoivayrittäjyys


Takaisin