VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2009T > Kielet ja viestintä (SHP0200)

Kielet ja viestintä

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHP0200
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: S-SH 2009T
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Laajuus: 12 op
Vastuuopettaja: Wähä, Anne
Opetuskieli: Suomi

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 324 h
- josta ohjattua opiskelua: 162 h
- josta itsenäistä opiskelua: 162 h

Sisältö

Tiedottava viestintä 2 op. Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen 3 op. Hoitotyön englanti 3 op. Hoitotyön ruotsi 4 op.


Takaisin