VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2009T > Vuosi 2 > Anestesiologian perusteet (SHA0306C)

Anestesiologian perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHA0306C
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2009T
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2010-2011)
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2010-2011

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
12S-SH-1CK, S-SH-2A, S-TH-2A, S-TH-2B30.8.2010 – 22.10.2010Raku HautamäkiSuomi20.8.2010 – 5.9.2010

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy leikkaukseen tulevan potilaan terveydentilaan ja sen arviointiin. Opiskelija tutustuu eri anestesia- ja kivunhoitomenetelmiin.

Sisältö

Potilaan tilan tutkiminen ja arvioiminen, tärkeät valmistelut ennen leikkausta. Esilääkitys. Yleisanestesian kulku, keskeiset asiat, Puudutusmuodot ja puudutteet. Postoperatiivinen hoito. Päiväkirurgiset ja polikliiniset anestesiat.

Opiskelumateriaali

Rosenberg,P. et al.(toim.) 1999. Anestesiologia ja tehohoito. Helsinki. Duodecim. Soveltuvin osin.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Tentti. Numeerinen arviointi.


Takaisin