VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2003TV > Vuosi 4

Hoitotyö (S-SH 2003TV)

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Yhdistetty päivä + monimuoto
Alku: 7.1.2004
Laajuus: 240 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 4 (2007)

Vuosi: 1234kaikki
KoodiNimiLukuvuoden
aikana
OP
 
SSH11000YLEISET PERUSOPINNOT30
SSH11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11101Opinnot ja tiedonhankinta1,5
YYY11102Etiikka1,5
SSH11200Yrittäjyys ja yhteiskunta9
YYY11201Kansantalous1,5
YYY11202Yrittäjyys1,5
YYY11204Ihminen työyhteisössä1,5
SYY11204ASosiologia0,75
SYY11204BTyöntekijänä työyhteisössä0,75
SSH12711Sosiaalipolitiikan perusteet1,5
SSH12301Kasvatustiede1,5
SSH12702Kehityspsykologia1,5
SSH11300Kielet ja viestintä10,5
YYY11303Tiedottava viestintä1,5
YYY11304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
SYY11304ASuullinen ja kirjallinen vaikuttaminen I1,5
SYY11304BSuullinen ja kirjallinen vaikuttaminen II1,5
YYY11311Kommunikation inom arbetslivet3
SYY11311Tillämpningar av fackspråket3
SYY11311ATillämpningar av fackspråket kirjallinen osa1,5
SYY11311BTillämpningar av fackspråket suullinen osa1,5
YYY11321Working English4,5
SYY11321Professional English3
SYY11321DProfessional English, kirjallinen1,5
SYY11321EProfessional English, suullinen1,5
SSH11400Tietojenkäsittely4,5
YYY11401Tietojenkäsittelyn perusteet1,5
YYY11402Tietoverkot3
SYY11402ATietoverkot I1,5
SYY11402BTietoverkot II1,5
SSH11500Matematiikka3
SYY11501Matemaattiset menetelmät1,5
SYY11502Tilastolliset menetelmät1,5
 
SSH12000AMMATILLISET PERUSOPINNOT120
SSH12115Hoitamisen tieteelliset perusteet10,5
SSH12115Hoitotyön filosofia ja etiikka1,5
SSH12116Hoitotyön historia ja teoreettiset perusteet3
SSH12116AHoitotyön historia ja teoreettiset perusteet I1,5
SSH12116BHoitotyön historia ja teoreettiset perusteet II1,5
SSH12119Introduction to Caring Science1,5
SSH12117Hoitotyön pedagogiikka1,5
SSH12118Hoitotyön tutkimustoiminnan perusteet3
SSH12304Kliinisen hoitotyön perusteet16,5
SSH12310Hoitotyön auttamismenetelmät3
SSH12313Lääkehoito ja lääkelaskut1,5
SYY12106Ensiapu ja poikkeusolot1,5
SSH12321Moninaisuus hoitotyössä1,5
SSH12316Kuolevan potilaan hoitotyö1,5
SSH40111Perussairaanhoidon harjoittelu7,5
SSH12303Hoitotyötä tukevat aineet9
SSH12317Mikrobiologia ja patologia1,5
SSH12317AMikrobiologia ja sairaalahygienia0,75
SSH12317BPatologian perusteet0,75
SSH12319Ihmisen anatomia ja fysiologia4,5
SSH12320Ravitsemus ja dietetiikka1,5
SSH12909Bioanalytiikka ja sairaalateknologia1,5
SSH12909ABioanalytiikka0,75
SSH12909BSairaalateknologia0,75
SSH12801Ikääntyvän hoitotyö10,5
SSH12808Vanhusten hoitotyön perusteet1,5
SSH12807Gerontologian ja geriatrian perusteet1,5
SSH40112Vanhusten hoitotyön harjoittelu7,5
SSH12902Sisätautipotilaan hoitotyö10,5
SSH12913Sisätautien hoitotyön perusteet1,5
SSH12914Farmakologia ja sisätautien perusteet1,5
SSH40113Sisätautien hoitotyön harjoittelu7,5
SSH12903Kirurgisen potilaan hoitotyö16,5
SSH12911Kirurgisen hoitotyön perusteet1,5
SSH12915Kirurgian ja anestesiologian perusteet1,5
SSH12905Perioperatiivisen hoitotyön perusteet1,5
SSH12912Tehohoidon perusteet1,5
SSH40114Kirurgisen hoitotyön harjoittelu7,5
SSH40115Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu3
SSH12700Perhekeskeinen hoitotyö13,5
SSH12710Äitiyshuolto ja naisen hoitotyö1,5
SSH12707Lasten ja nuorten hoitotyö1,5
SSH12715Obstetriikan, gynekologian ja pediatrian perusteet1,5
SSH40116Lasten hoitotyön harjoittelu4,5
SSH40117Äitiyshuollon ja naisen hoitotyön harjoittelu4,5
SSH12601Ennaltaehkäisevä terveydenhoitotyö15
SSH12603Yhteisökeskeinen hoitotyö1,5
SSH12602Kansanterveystiede1,5
SSH12604Työikäisen hoitotyö1,5
SSH12709Ympäristö ja terveys1,5
SSH40118Ennaltaehkäisevän terveydenhoidon harjoittelu4,5
SSH40119Kotisairaanhoidon harjoittelu4,5
SSH12500Mielenterveystyö12
SSH12505Mielenterveystyön perusteet hoitotyössä1,5
SSH12506Kliinisen psykologian perusteet1,5
SSH12507Psykiatrian perusteet1,5
SSH40120Mielenterveys- ja psykiatrisen hoitotyön harjoittelu7,5
SSH12010Hoitotyön johtaminen6
SSH12010Työyhteisön kehittäminen1,5
YYY11203Laadunhallinnan perusteet1,5
SSH12011Hoitotyön hallinto ja johtaminen3
 
SSH20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
STH21100Terveydenhoitotyö yhteisöissä30
STH21100Terveydenhoitotyön teoreettiset perusteet1,5
STH21110Perheen kasvun tukeminen3
STH21180Seksuaaliterveys1,5
STH21120Aikuisen terveys1,5
STH21120AObstetriikkax0,75
STH21120BKansansairaudetx0,75
STH21140Työterveyshuolto1,5
STH21150Työlääketiede ja työhygienia1,5
STH21170Aikuisen ja ikääntyvän terveydenhoitotyö3
STH40101Äitiyshoitotyön harjoittelu7,5
STH40102Työterveyshuollon harjoittelu6
STH40103Aikuisen ja ikääntyvän terveydenhoitotyön harjoittelu3
STH22000TERVEYDENHOITOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO30
STH22100Terveydenhoitajatyö
STH22100Terveyden edistämisen menetelmät3
STH21190Yhteisökeskeinen terveydenhoitotyö1,5
STH22110Ammatillisuus terveydenhoitajan työssä1,5
STH22120Lasten terveydenhoitotyö1,5
STH22130Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö1,5
STH22170Pediatria1,5
STH22140Terveysteknologia1,5
STH22150Terveyskulttuuri1,5
STH22160Johtaminen terveydenhoitajan työssä1,5
STH40201Lasten ja nuorten terveydenhoitotyön harjoittelu10,5
STH22180Opinnäytetyö: Terveydenhoitotyön asiantuntijuus4,5
 
SSH30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15