VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto (R-HL) > S2000L

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto (R-HL S2000L)

Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 25.8.2000
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
RHL10000PERUSOPINNOT105
RHL11000Yleiset perusopinnot46,5
RHL11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11101Opinnot ja tiedonhankinta1,5
YYY11102Etiikka1,5
RHL11200Yrittäjyys ja yhteiskunta13,5
YYY11201Kansantalous1,5
YYY11202Yrittäjyys3
YYY11203Laadunhallinnan perusteet3
YYY11204Ihminen työyhteisössä3
RYY11207Palveluyrityksen johtaminen3
RHL11301Kielet ja viestintä18
YYY11303Tiedottava viestintä1,5
YYY11304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
YYY11311Kommunikation inom arbetslivet3
RYY11316Affärskommunikation4,5
YYY11321Working English4,5
RYY11324Professional English4,5
YYY11330Valinnainen vieras kieli4,5
RHL11334Berufsprache Deutsch4,5
RHL11335Ranska, ravintola- ja majoitusalan ammattikieli4,5
RHL11400Tietojenkäsittely4,5
YYY11401Tietojenkäsittelyn perusteet1,5
YYY11402Tietoverkot3
RHL11500Matematiikka ja luonnontieteet7,5
RYY11501Talousmatematiikan perusteet1,5
RYY11502Tilastomatematiikka ja tutkimusmenetelmät1,5
RYY11507Mikrobiologia1,5
RYY11508Ympäristönsuojelu ja työympäristön fysiikka3
RHL12000Ammatilliset perusopinnot58,5
RHL12101Palvelualan yrityslainsäädäntö6
RYY12106Alkoholilainsäädäntö1,5
RYY12107Yritysoikeus1,5
RYY12108Palvelualan työsuhdeasiat3
RHL12201Ravintolapalvelun perusteet7,5
RYY12203Ravintolapalvelu4,5
RYY12204Väkevät alkoholijuomat1,5
RYY12205Viinitietous1,5
RHL12301Ruokapalvelu7,5
RYY12307Ruokatuotanto ja ravinto-oppi
RHL12401Matkailupalvelu7,5
RYY12403Matkailun toimintaympäristö4,5
RYY12404Verkkosivut ja varausjärjestelmät matkailualalla3
RHL12601Hotellipalvelu7,5
RYY12616Majoitusliike liiketoimintana3
RYY12617Front Office Operations3
RGG12608Rengöring inom hotell1,5
RHL12701Ravintolapalveluiden markkinointi12
RYY12701Markkinoinnin perusteet3
RYY12702Liikeidean suunnittelu ja kehittäminen3
RYY12703Markkinointiviestintä 3
RGG12704Marknadsundersökning3
RHL12800Palveluyrityksen taloushallinto10,5
RYY12801Katetuotto- ja kannattavuuslaskenta3
RYY12802Budjetointi ja taloussuunnittelu3
RYY12803Tilinpäätöksen ja verotuksen perusteet4,5
 
RHL20000SUUNTAAVAT OPINNOT45
RHL24001Matkailun suuntautumisvaihtoehto
RHL24100Elinkeinona matkailu15
RHL24101Matkailun maailma3
RHL24102Matkailutuote3
RHL24103Matkailutuotteen kehitys3
RHL24104Elämysteollisuus3
RHL24105Matkailun harjoitustyö3
RHL24200Matkailuhanke15
RHL24201Matkailuyrittäjyys3
RHA24202Ledning av utvecklingsprojekt inom turismbranschen4,5
RHL24203Matkailun sosiologiaa ja trendit3
RHL24204Hankeharjoitus4,5
RHL25000Ravintolapalveluiden suuntautumisvaihtoehto
RHL25100Syventävät opinnot ruoissa ja juomissa15
RHL25101Ruokatuotannon syventävät opinnot ja erikoisruokien tarjoilu4,5
RHL25102Ruoka ravintolan tuotteena3
RHL25103Tilaustoiminta3
RHL25104Logistiikka1,5
RHL25105Ravinto-oppi ja aistinvarainen arviointi3
RHL25200Ruoka- ja juomapalveluiden suunnittelu ja johtaminen15
RHB25201Food Cultures, Eating Trends and Combination of Food and Beverages4,5
RHL25202Tila- ja laitesuunnittelu3
RHL25203Ravintola- ja ruokapalvelujen johtaminen ja sunnittelu4,5
RHB25204Operative Management of Hospitality Business3
RHL20002Suuntaava valinnainen moduuli15
 
RHL30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15