VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto (R-HL) > S1999A

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto (R-HL S1999A)

Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 27.8.1999
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
RHL10000PERUSOPINNOT90
RHL11000Yleiset perusopinnot52,5
RHL11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11101Opinnot ja tiedonhankinta1,5
YYY11102Etiikka1,5
RHL11200Yrittäjyys ja yhteiskunta13,5
YYY11201Kansantalous1,5
YYY11202Yrittäjyys3
YYY11203Laadunhallinnan perusteet3
YYY11204Ihminen työyhteisössä3
RYY11205Kirjanpidon perusteet1,5
RYY11206Inkvartering och affärsverksamhet1,5
RHL11300Kieliopinnot24
YYY11302Viestintä4,5
YYY11311Kommunikation inom arbetslivet3
RYY11312Ruotsi, suullinen viestintä1,5
RYY11313Ruotsi, kirjallinen viestintä1,5
RYY11314Ruotsi, liikeviestintä1,5
YYY11321Working English4,5
RYY11322Englanti 14,5
YYY11330BToinen vieras kieli3
RHL11400Tietojenkäsittely4,5
YYY11401Tietojenkäsittelyn perusteet1,5
YYY11402Tietoverkot3
RHL11500Matematiikka ja luonnontieteet7,5
RYY11501Talousmatematiikan perusteet1,5
RYY11502Tilastomatematiikka ja tutkimusmenetelmät1,5
RYY11503Fysiikka1,5
RYY11504Ympäristönsuojelu1,5
RYY11505Elintarvikekemia1,5
RHL12000Ammatilliset perusopinnot37,5
RHL12100Yritystoiminta ja oikeusnormit10,5
RYY12101Palvelualan tietokoneavusteinen suunnittelu3
RYY12103Työoikeus 11,5
RYY12104Työoikeus 21,5
RYY12105Palveluyrityksen operatiivinen toiminta4,5
RHL12200Ravintolapalvelu4,5
RYY12201Salbetjäning 1
RHL12300Ruokatuotanto12
RYY12301Matproduktion I7,5
RYY12304Ravinto-oppi II1,5
RYY12305Mikrobiologi och hygien1,5
RYY12306Tuotantohygienia ja laadunhallinta1,5
RHL12400Matkailu ja majoitusliiketoiminta3
RYY12402Boknings- och receptionsfunktioner
RHL12500Kieliopinnot7,5
RYY12501Ruotsi, yritys- ja tuote-esittely1,5
RYY12502Ranskan kielen alkeet1,5
RYY12503Ranska I1,5
RYY12504Ranska II ( valinnainen )1,5
RYY12505Hotelli- ja matkailualan saksa ( valinnainen )1,5
 
RHL20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
RHL21000Matkailun suuntautumisvaihtoehto
RHL21100Matkailu15
RHL21101Matkailun toimintaympäristö ja liiketoimintatyypit1,5
RHL21102Planering och produktutveckling inom turism1,5
RHL21103Matkailun myynti ja markkinointi1,5
RHL21104Matkailun varaus- ja jakelujärjestelmät1,5
RHL21105AMatkailu- ja majoitusyritysten operatiivinen johtaminen6
RHL21106Maaseutumatkailu liiketoimintana1,5
RHL21107Kansainvälinen matkailu1,5
RHL21200Palvelujen markkinointi15
RHL21201Markkinoinnin perusteet1,5
RHL21202Kundbetjäning3
RHL21203Palveluyrityksen markkinointiviestintä3
RHL21204Markkinointitutkimus ja -suunnittelu3
RHL21205Palvelujen markkinointi1,5
RHL21206Palveluyrityksen liikeidean suunnittelu ja kehittäminen3
RHL21300Matkailu- ja majoituspalvelu15
RHL21301Ohjelmapalvelut ja elämysmatkailu1,5
RHL21302Matkailutoimistopalvelut1,5
RHL21303Matkailun kehittäminen1,5
RHL21304Matkailuyrityksen ympäristöjohtaminen1,5
RHL21305Matkailusosiologia1,5
RHL21401AAistinvarainen arviointi1,5
RHL21402ATila- ja laitesuunnittelu1,5
RHL21403AHankinnat ja varastointi1,5
RHL21404AOrderverksamhet I1,5
RHL21405AMatproduktionsplanering1,5
RHL22300Yritys- ja taloushallinto15
RHL22301Palveluyrityksen johtaminen3
RHL22302Yritysoikeus1,5
RHL22303Yritysverotus1,5
RHL22304Turvallisuus majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä1,5
RHL22305Palveluyrityksen talousjärjestelmä1,5
RHL22306Palveluyrityksen kannattavuuslaskenta1,5
RHL22307Palveluyrityksen katetuottolaskenta1,5
RHL22308Palveluyrityksen budjetointi ja rahoitus1,5
RHL22309Sisäinen ja ulkoinen tarkkailu1,5
RHL22000Majoitus- ja ravitsemisalan suuntautumisvaihtoehto
RHL22100Majoitus- ja ravintolapalvelu15
RHL22101Salipalvelu II1,5
RHL22102Orderverksamhet II1,5
RHL22103Salipalvelun työnjohto 13
RHL22104Oenologia II1,5
RHL22109Baarioppi1,5
RHL21105BMatkailu- ja majoitusyritysten operatiivinen johtaminen6
RHL22200Ravintolapalvelu15
RHL22201Salipalvelun henkilöstön suunnittelu1,5
RHL22202Ruokakulttuurit ja ruokailun trendit3
RHL22203Salipalvelun työnjohto II3
RHL21401BAistinvarainen arviointi1,5
RHL21402BTila- ja laitesuunnittelu1,5
RHL21403BHankinnat ja varastointi1,5
RHL21404BOrderverksamhet I1,5
RHL21405BMatproduktionsplanering1,5
RHL23000Elintarvike- ja ravitsemisalan suuntautumisvaihtoehto
RHL23100Ravitsemispalvelu15
RHL23101Ruokatuotanto II3
RHL23102Elintarvikeoppi1,5
RHL23103Ravinto-oppi III1,5
RHL23104Ruokatuotanto III6
RHL23105Planeringsprocessen inom kosthållning1,5
RHL23106Food Cultures and Eating Trends1,5
RHL23200Elintarviketieteet15
RHL23201Ravitsemisliikkeiden ruokapalvelujen johtaminen3
RHL23202Ruokapalvelujen tuotekehitystyö3
RHL23203Puhtaanapidon suunnittelu ja ohjaus1,5
RHL21401CAistinvarainen arviointi1,5
RHL21402CTila- ja laitesuunnittelu1,5
RHL21403CHankinnat ja varastointi1,5
RHL21404ACOrderverksamhet I1,5
RHL21405CMatproduktionsplanering1,5
 
RHL30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
 
RHL40000HARJOITTELU30
 
RHL50000OPINNÄYTETYÖ15