VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto (R-HL) > S1997V

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto (R-HL S1997V)

Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Opetusmuoto: Yhdistetty päivä + monimuoto
Alku: 15.9.1997
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
RHL10000PERUSOPINNOT90
RHL11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11104Vaasan ammattikorkeakoulun yhteiset perehdyttämisopinnot1,5
YYY11105Hotelli- ja ravintola-alan perehdyttämisopinnot1,5
RHL11300Kieliopinnot24
YYY1130FÄidinkieli ja viestintä4,5
YYY11301BÄidinkieli, kirjallisen viestinnän perusteet1,5
YYY11305Äidinkieli, ammattikieli1,5
YYY11303AÄidinkieli, suullinen viestintä1,5
YYY1130GToinen kotimainen kieli ja viestintä6
RYY11312Ruotsi, suullinen viestintä1,5
RYY11313Ruotsi, kirjallinen viestintä1,5
RYY11314Ruotsi, liikeviestintä1,5
RYY11315Ruotsi, Finland i Norden1,5
YYY1130HEnsimmäinen vieras kieli6
RYY11322Englanti 11,5
RYY11323Englanti 23
RHL11324Englannin ammattikirjallisuuden ymmärtäminen1,5
YYY1130IToinen vieras kieli4,5
YYY11333Saksa, ravintola-alan ammattikieli1,5
YYY11334Saksa, majoitusalan ammattikieli1,5
YYY11335Saksa, hotelli- ja matkailualan kommunikaatio1,5
YYY1130JKolmas vieras kieli4,5
RYY12642Ranska, alkeiskurssi1,5
RYY12643Ranska, jatkokurssi 11,5
RYY12644Ranska, jatkokurssi 21,5
RHL11500Matematiikka ja luonnontieteet7,5
RYY11501Talousmatematiikan perusteet1,5
RYY11502Tilastomatematiikka ja tutkimusmenetelmät1,5
RYY11503Fysiikka1,5
RYY11504Ympäristönsuojelu1,5
RYY11505Elintarvikekemia1,5
RHL11400Tietojenkäsittely9
YYY11410Tietotekniikan perusteet3
YYY11406Tietoverkot ja multimedia3
YYY11407Palvelualan tietokoneavusteinen suunnittelu3
RHL1120BYhteiskunta ja yritystoiminta24
RHL11207Yritystalouden perusteet1,5
RHL11206AMajoitusliike liiketoimintana1,5
RYY12602Alkoholi ja alkoholilainsäädäntö1,5
RYY12103Työoikeus 11,5
RYY12104Työoikeus 21,5
RHL22302Yritysoikeus1,5
RYY11205Kirjanpidon perusteet1,5
RHL11210Markkinoinnin perusteet1,5
RHL22303Yritysverotus1,5
RHL11212Palveluyrityksen liikeidean suunnittelu ja kehittäminen3
RYY12605Serviceföretagets operativa verksamhet4,5
RYY12614ATuotantohygienia laadunhallinnassa1,5
RYY12615Aistinvarainen arviointi1,5
RHL12610Ravintolapalvelu6
RYY12611ASalipalvelu 14,5
RYY12612AOenologia I1,5
RHL12620Ruokatuotanto12
RYY12622AElintarviketietous1,5
RYY12303ARavinto-oppi 13
RYY12621ARuokatuotanto 17,5
RHL12630Matkailu ja majoitusliiketoiminta4,5
RYY12401Johdanto matkailuun1,5
RYY12402AVaraus- ja vastaanottotoiminnot3
 
RHL20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
RHL21000Matkailun suuntautumisvaihtoehto
RHL21100Matkailu15
RHL21101Matkailun toimintaympäristö ja liiketoimintatyypit1,5
RHL22002Matkailutuotteen suunnittelu ja kehittäminen1,5
RHL21103Matkailun myynti ja markkinointi1,5
RHL22004Matkailun varaus- ja jakelujärjestelmät1,5
RHB21105AOperations Management in Tourism and Accommodation6
RHL22009Maaseutumatkailu liiketoimintana1,5
RHL22010Kansainvälinen matkailu1,5
RHL2100APalvelujen markkinointi15
RHL2210DAPalveluyrityksen markkinointiviestintä3
RHL2210EAMarkkinointitutkimus ja -suunnittelu3
RHL21205APalvelujen markkinointi1,5
RHL22107ALaatu palveluyrityksen kilpailukeinona3
RHL22108DYrittäjyys1,5
RHL2210CAAsiakaspalvelu3
RHL2230AYritys- ja taloushallinto15
RHL22210APsykologia1,5
RHL22211APalveluyrityksen henkilöstön ohjaaminen1,5
RHL22301APalveluyrityksen johtaminen3
RHL22304ATurvallisuus majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä1,5
RHL22205APalveluyrityksen talousjärjestelmä1,5
RHL22306APalveluyrityksen kannattavuuslaskenta1,5
RHL22307APalveluyrityksen katetuottolaskenta1,5
RHL22308APalveluyrityksen budjetointi ja rahoitus1,5
RHL22309ASisäinen ja ulkoinen tarkkailu1,5
RHL21300Matkailu- ja majoituspalvelu15
RHL2230BMatkailun ohjelmapalvelut ja elämysmatkailu1,5
RHL2230CMatkatoimistopalvelut1,5
RHL21303Matkailun kehittäminen1,5
RHL21304Matkailuyrityksen ympäristöjohtaminen1,5
RHL21305Matkailusosiologia1,5
RHL22406BMikrobiologia ja hygienia1,5
RHL22402ATila- ja laitesuunnittelu1,5
RHL22403AHankinnat ja varastointi1,5
RHL22404BTilaustoiminta I1,5
RHL22405BRuokatuotannon suunnittelu1,5
RHL22000Majoitus- ja ravitsemisalan suuntautumisvaihtoehto
RHL22100Majoitus- ja ravintolapalvelu15
RHL22501Salipalvelu 21,5
RHL22502Tilaustoiminta 21,5
RHL22103Salipalvelun työnjohto 13
RHL22104Oenologia II1,5
RHL22109Baarioppi1,5
RHB21105BOperations Management in Tourism and Accommodation6
RHL2100BPalvelujen markkinointi15
RHL2210DBPalveluyrityksen markkinointiviestintä3
RHL2210EBMarkkinointitutkimus ja -suunnittelu3
RHL21205BPalvelujen markkinointi1,5
RHL22107BLaatu palveluyrityksen kilpailukeinona3
RHL22108EYrittäjyys1,5
RHL2210CBAsiakaspalvelu3
RHL2230BYritys- ja taloushallinto15
RHL22210BPsykologia1,5
RHL22211BPalveluyrityksen henkilöstön ohjaaminen1,5
RHL22301BPalveluyrityksen johtaminen3
RHL22304BTurvallisuus majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä1,5
RHL22205BPalveluyrityksen talousjärjestelmä1,5
RHL22306BPalveluyrityksen kannattavuuslaskenta1,5
RHL22307BPalveluyrityksen katetuottolaskenta1,5
RHL22308BPalveluyrityksen budjetointi ja rahoitus1,5
RHL22309BSisäinen ja ulkoinen tarkkailu1,5
RHL22200Ravintolapalvelu15
RHL22201Salipalvelun henkilöstön suunnittelu1,5
RHL22202Ruokakulttuurit ja ruokailun trendit3
RHL22203Salipalvelun työnjohto II3
RHL22406CMikrobiologia ja hygienia1,5
RHL22402BTila- ja laitesuunnittelu1,5
RHL22403BHankinnat ja varastointi1,5
RHL22404CTilaustoiminta I1,5
RHL22405CRuokatuotannon suunnittelu1,5
RHL23000Elintarvike- ja ravitsemisalan suuntautumisvaihtoehto
RHL23100Ravitsemispalvelu15
RHL23101Ruokatuotanto II3
RHL23102Elintarvikeoppi1,5
RHL22703Ravinto-oppi 21,5
RHA23104Ruokatuotanto III6
RHL23105Planeringsprocessen inom kosthållning1,5
RHL22706Ruokakulttuurit ja ruokailun trendit1,5
RHL2100CPalvelujen markkinointi15
RHL2210DCPalveluyrityksen markkinointiviestintä3
RHL2210ECMarkkinointitutkimus ja -suunnittelu3
RHL21205CPalvelujen markkinointi1,5
RHL22107CLaatu palveluyrityksen kilpailukeinona3
RHL22108FYrittäjyys1,5
RHL2210CCAsiakaspalvelu3
RHL2230CYritys- ja taloushallinto15
RHL22210CPsykologia1,5
RHL22211CPalveluyrityksen henkilöstön ohjaaminen1,5
RHL22301CPalveluyrityksen johtaminen3
RHL22304CTurvallisuus majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä1,5
RHL22205CPalveluyrityksen talousjärjestelmä1,5
RHL22306CPalveluyrityksen kannattavuuslaskenta1,5
RHL22307CPalveluyrityksen katetuottolaskenta1,5
RHL22308CPalveluyrityksen budjetointi ja rahoitus1,5
RHL22309CSisäinen ja ulkoinen tarkkailu1,5
RHL23200Elintarviketieteet15
RHL23201Ravitsemisliikkeiden ruokapalvelujen johtaminen3
RHL23202Ruokapalvelujen tuotekehitystyö3
RHL23203Puhtaanapidon suunnittelu ja ohjaus1,5
RHL22406DMikrobiologia ja hygienia1,5
RHL22402CTila- ja laitesuunnittelu1,5
RHL22403CHankinnat ja varastointi1,5
RHL22404DTilaustoiminta I1,5
RHL22405DRuokatuotannon suunnittelu1,5
 
RHL30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15