VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto (R-HL) > S1997L

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto (R-HL S1997L)

Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 14.8.1997
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
RHL10000PERUSOPINNOT90
RHL11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11104Vaasan ammattikorkeakoulun yhteiset perehdyttämisopinnot1,5
YYY11105Hotelli- ja ravintola-alan perehdyttämisopinnot1,5
RHL11300Kieliopinnot24
YYY1130FÄidinkieli ja viestintä4,5
YYY11301BÄidinkieli, kirjallisen viestinnän perusteet1,5
YYY11305Äidinkieli, ammattikieli1,5
YYY11303AÄidinkieli, suullinen viestintä1,5
YYY1130GToinen kotimainen kieli ja viestintä6
RYY11312Ruotsi, suullinen viestintä1,5
RYY11313Ruotsi, kirjallinen viestintä1,5
RYY11314Ruotsi, liikeviestintä1,5
RYY11315Ruotsi, Finland i Norden1,5
YYY1130HEnsimmäinen vieras kieli6
RYY11322Englanti 11,5
RYY11323Englanti 23
RHL11324Englannin ammattikirjallisuuden ymmärtäminen1,5
YYY1130IToinen vieras kieli4,5
YYY11333Saksa, ravintola-alan ammattikieli1,5
YYY11334Saksa, majoitusalan ammattikieli1,5
YYY11335Saksa, hotelli- ja matkailualan kommunikaatio1,5
YYY1130JKolmas vieras kieli4,5
RYY12642Ranska, alkeiskurssi1,5
RYY12643Ranska, jatkokurssi 11,5
RYY12644Ranska, jatkokurssi 21,5
RHL11500Matematiikka ja luonnontieteet7,5
RGG11501Handelsmatematikens grunder1,5
RYY11502Tilastomatematiikka ja tutkimusmenetelmät1,5
RYY11503Fysiikka1,5
RYY11504Ympäristönsuojelu1,5
RYY11505Elintarvikekemia1,5
RHL11400Tietojenkäsittely9
GGG11404Grunderna i informationsteknik3
YYY11406Tietoverkot ja multimedia3
YYY11407Palvelualan tietokoneavusteinen suunnittelu3
RHL1120BYhteiskunta ja yritystoiminta24
RHA12901Grunderna i företagsekonomi1,5
RCC11206Accommodation as a Business1,5
RYY12602Alkoholi ja alkoholilainsäädäntö1,5
RYY12103Työoikeus 11,5
RYY12104Työoikeus 21,5
RHL11209Företagsrätt1,5
RYY11205Kirjanpidon perusteet1,5
RHA21201Grunderna i marknadsföring1,5
RHL11211Företagsbeskattning1,5
RHL11212Palveluyrityksen liikeidean suunnittelu ja kehittäminen3
RYY12605Serviceföretagets operativa verksamhet4,5
RYY12614Produktionshygien och kvalitetskontroll1,5
RYY12615Aistinvarainen arviointi1,5
RHL12610Ravintolapalvelu6
RYY12611Salsbetjäning 14,5
RYY12612Oenologia 11,5
RHL12620Ruokatuotanto12
RYY12622AElintarviketietous1,5
RYY12303ARavinto-oppi 13
RYY12621Matproduktion 17,5
RHL12630Matkailu ja majoitusliiketoiminta4,5
RYY12401Johdanto matkailuun1,5
RCC12402Front Office Operations3
 
RHL20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
RHL21000Matkailun suuntautumisvaihtoehto
RHL21100Matkailu15
RHB21101Environment and Types of Business in Tourism1,5
RHB21102Product Planning and Development in Tourism1,5
RHB21103Sales and Marketing in Tourism1,5
RHB21104Travel Reservation and Distribution Systems1,5
RHB2110AOperations Management in Tourism and Accommodation6
RHL21106Maaseutumatkailu liiketoimintana1,5
RHL21107Kansainvälinen matkailu1,5
RHL2120APalvelujen markkinointi15
RHL2210QPalveluyrityksen markkinointiviestintä3
RHL2120CMarkkinointitutkimus ja -suunnittelu3
RHA2120APalvelujen markkinointi1,5
RHL2210ALaatu palveluyrityksen kilpailukeinona3
RHL2210GYrittäjyys1,5
RHL2120AKundbetjäning3
RHL2230AYritys- ja taloushallinto15
RHA2121APsykologi1,5
RHL2221APalveluyrityksen henkilöstön ohjaaminen1,5
RHL2230APalveluyrityksen johtaminen3
RHL2230DMatkailuyrityksen ympäristöjohtaminen1,5
RHA2230AServiceföretags ekonomiska system1,5
RHL2230GPalveluyrityksen kannattavuuslaskenta1,5
RHL2230JPalveluyrityksen katetuottolaskenta1,5
RHA2230DBudgetering och finansiering i ett serviceföretag1,5
RHL2230MSisäinen ja ulkoinen tarkkailu1,5
RHL21300Matkailu- ja majoituspalvelu15
RHB21301Experience Tourism and Programme Services1,5
RHB21302Travel Agency Services1,5
RHB21303Development of Tourism at Local, Regional and National Level1,5
RHB21304Environmental Management in Tourism1,5
RHB21305Tourism Sociology1,5
RHL22406BMikrobiologia ja hygienia1,5
RHL2240ATila- ja laitesuunnittelu1,5
RHA21403Anskaffning och lagring1,5
RHL2240DHankinnat ja varastointi1,5
RHL2240GOrderverksamhet I1,5
RHL22000Majoitus- ja ravitsemisalan suuntautumisvaihtoehto
RHL22100Majoitus- ja ravintolapalvelu15
RHL22101Salipalvelu II1,5
RHL22502Tilaustoiminta 21,5
RHL22103Salipalvelun työnjohto 13
RHA22104Oenologia 21,5
RHA22105Barlära1,5
RHB2110BOperations Management in Tourism and Accommodation6
RHL2120BPalvelujen markkinointi15
RHL2210RPalveluyrityksen markkinointiviestintä3
RHL2120DMarkkinointitutkimus ja -suunnittelu3
RHA2120BPalvelujen markkinointi1,5
RHL2210BMarkkinoinnin perusteet3
RHL2210HYrittäjyys1,5
RHA21202Kundbetjäning3
RHL2230BYritys- ja taloushallinto15
RHA2121BPsykologi1,5
RHL2221BPalveluyrityksen henkilöstön ohjaaminen1,5
RHL2230BMatkailun ohjelmapalvelut ja elämysmatkailu3
RHL2230EMatkailusosiologia1,5
RHA2230BServiceföretags ekonomiska system1,5
RHL2230HPalveluyrityksen kannattavuuslaskenta1,5
RHL2230KPalveluyrityksen katetuottolaskenta1,5
RHA2230EBudgetering och finansiering i ett serviceföretag1,5
RHL2230NSisäinen ja ulkoinen tarkkailu1,5
RHL22200Ravintolapalvelu15
RHL22201Salipalvelun henkilöstön suunnittelu1,5
RHA22202Matkulturer och mattrender3
RHL22203Salipalvelun työnjohto II3
RHL22406CMikrobiologia ja hygienia1,5
RHL2240BTila- ja laitesuunnittelu1,5
RHA2240AAnskaffning och lagring1,5
RHL2240EHankinnat ja varastointi1,5
RHL2240HOrderverksamhet I1,5
RHL23000Elintarvike- ja ravitsemisalan suuntautumisvaihtoehto
RHL23100Ravitsemispalvelu15
RHL23101Ruokatuotanto II3
RHL23102Elintarvikeoppi1,5
RHL22703Ravinto-oppi 21,5
RHA23104Ruokatuotanto III6
RHL23105Planeringsprocessen inom kosthållning1,5
RHL23106Food Cultures and Eating Trends1,5
RHL2120CPalvelujen markkinointi15
RHL2210SPalveluyrityksen markkinointiviestintä3
RHA21204Marknadsundersökning och planering av marknadsföringen3
RHA2120CPalvelujen markkinointi1,5
RHL2210CAsiakaspalvelu3
RHL2210IYrittäjyys1,5
RHL2120BKundbetjäning3
RHL2230CYritys- ja taloushallinto15
RHA2121CPsykologi1,5
RHL2221CPalveluyrityksen henkilöstön ohjaaminen1,5
RHL2230CMatkatoimistopalvelut3
RHL2230FMatkailun kehittäminen alue-, suuralue- ja valtakunn. tasolla1,5
RHA2230CServiceföretags ekonomiska system1,5
RHL2230IPalveluyrityksen kannattavuuslaskenta1,5
RHL2230LPalveluyrityksen katetuottolaskenta1,5
RHA2230FBudgetering och finansiering i ett serviceföretag1,5
RHL2230OSisäinen ja ulkoinen tarkkailu1,5
RHL23200Elintarviketieteet15
RHL23201Ravitsemisliikkeiden ruokapalvelujen johtaminen3
RHL23202Ruokapalvelujen tuotekehitystyö3
RHL23203Puhtaanapidon suunnittelu ja ohjaus1,5
RHL22406DMikrobiologia ja hygienia1,5
RHL2240CTila- ja laitesuunnittelu1,5
RHA2240BAnskaffning och lagring1,5
RHL2240FHankinnat ja varastointi1,5
RHL2240IOrderverksamhet I1,5
 
RHL30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15