VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto (R-HL) > S1997A

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto (R-HL S1997A)

Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 14.8.1997
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
RHL10000PERUSOPINNOT90
RHL11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11104Vaasan ammattikorkeakoulun yhteiset perehdyttämisopinnot1,5
YYY11105Hotelli- ja ravintola-alan perehdyttämisopinnot1,5
RHL11300Kieliopinnot24
YYY1130FÄidinkieli ja viestintä4,5
YYY11301BÄidinkieli, kirjallisen viestinnän perusteet1,5
YYY11305Äidinkieli, ammattikieli1,5
YYY11303AÄidinkieli, suullinen viestintä1,5
YYY1130GToinen kotimainen kieli ja viestintä6
RYY11312Ruotsi, suullinen viestintä1,5
RYY11313Ruotsi, kirjallinen viestintä1,5
RYY11314Ruotsi, liikeviestintä1,5
RYY11315Ruotsi, Finland i Norden1,5
YYY1130HEnsimmäinen vieras kieli6
RYY11322Englanti 11,5
RYY11323Englanti 23
RHL11324Englannin ammattikirjallisuuden ymmärtäminen1,5
YYY1130IToinen vieras kieli4,5
YYY11333Saksa, ravintola-alan ammattikieli1,5
YYY11334Saksa, majoitusalan ammattikieli1,5
YYY11335Saksa, hotelli- ja matkailualan kommunikaatio1,5
YYY1130JKolmas vieras kieli4,5
RGG11328Ranska, alkeiskurssi1,5
RGG11329Ranska, jatkokurssi 11,5
RGG11330Franska, fortsättningskurs 21,5
RHL11500Matematiikka ja luonnontieteet7,5
RYY11501Talousmatematiikan perusteet1,5
RYY11502Tilastomatematiikka ja tutkimusmenetelmät1,5
RYY11503Fysiikka1,5
RYY11504Ympäristönsuojelu1,5
RYY11505Elintarvikekemia1,5
RHL11400Tietojenkäsittely9
YYY11410Tietotekniikan perusteet3
YYY11406Tietoverkot ja multimedia3
YYY11407Palvelualan tietokoneavusteinen suunnittelu3
RHL1120BYhteiskunta ja yritystoiminta24
RHL11207Yritystalouden perusteet1,5
RHL11206Inkvartering och affärsverksamhet1,5
RYY12602Alkoholi ja alkoholilainsäädäntö1,5
RHL11208Työoikeus3
RHL11209Företagsrätt1,5
RYY11205Kirjanpidon perusteet1,5
RHL11210Markkinoinnin perusteet1,5
RHL11211Företagsbeskattning1,5
RHL11212Palveluyrityksen liikeidean suunnittelu ja kehittäminen3
RYY12605Serviceföretagets operativa verksamhet4,5
RYY12614Produktionshygien och kvalitetskontroll1,5
RYY12615Aistinvarainen arviointi1,5
RHL12610Ravintolapalvelu6
RYY12611Salsbetjäning 14,5
RYY12612Oenologia 11,5
RHL12620Ruokatuotanto12
RYY12622Livsmedelskunskap1,5
RYY12303Näringslära I3
RYY12621Matproduktion 17,5
RHL12630Matkailu ja majoitusliiketoiminta4,5
RYY12401Johdanto matkailuun1,5
RYY12402Boknings- och receptionsfunktioner3
 
RHL20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
RHL21000Matkailun suuntautumisvaihtoehto
RHL21100Matkailu15
RHL21101Matkailun toimintaympäristö ja liiketoimintatyypit1,5
RHL21102Planering och produktutveckling inom turism1,5
RHL21103Matkailun myynti ja markkinointi1,5
RHL21104Matkailun varaus- ja jakelujärjestelmät1,5
RHL21105Matkailu- ja majoitusyritysten operatiivinen johtaminen6
RHL21106Maaseutumatkailu liiketoimintana1,5
RHL21107Kansainvälinen matkailu1,5
RHL21200Palvelujen markkinointi15
RHL21203Palveluyrityksen markkinointiviestintä3
RHL21204Markkinointitutkimus ja -suunnittelu3
RHL21205Palvelujen markkinointi1,5
RHL22107Laatu palveluyrityksen kilpailukeinona3
RHL22108Yrittäjyys1,5
RHL21202Kundbetjäning3
RHL22300Yritys- ja taloushallinto15
RHL22210Psykologia1,5
RHL22211Palveluyrityksen henkilöstön ohjaaminen1,5
RHL22301Palveluyrityksen johtaminen3
RHL22304Turvallisuus majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä1,5
RHL22305Palveluyrityksen talousjärjestelmä1,5
RHL22306Palveluyrityksen kannattavuuslaskenta1,5
RHL22307Palveluyrityksen katetuottolaskenta1,5
RHL22308Palveluyrityksen budjetointi ja rahoitus1,5
RHL22309Sisäinen ja ulkoinen tarkkailu1,5
RHL21300Matkailu- ja majoituspalvelu15
RHL2230BMatkailun ohjelmapalvelut ja elämysmatkailu1,5
RHL2230CMatkatoimistopalvelut1,5
RHL21303Matkailun kehittäminen1,5
RHL21304Matkailuyrityksen ympäristöjohtaminen1,5
RHL21305Matkailusosiologia1,5
RHL2240MMikrobiologi och hygien1,5
RHL2240ATila- ja laitesuunnittelu1,5
RHL2240DHankinnat ja varastointi1,5
RHL2240GOrderverksamhet I1,5
RHL2240JMatproduktionsplanering1,5
RHL22000Majoitus- ja ravitsemisalan suuntautumisvaihtoehto
RHL22100Majoitus- ja ravintolapalvelu15
RHL22101Salipalvelu II1,5
RHL22102Orderverksamhet II1,5
RHL22103Salipalvelun työnjohto 13
RHL22104Oenologia II1,5
RHL22109Baarioppi1,5
RHL22011Matkailu- ja majoitusyritysten operatiivinen johtaminen6
RHL22200Ravintolapalvelu15
RHL22201Salipalvelun henkilöstön suunnittelu1,5
RHL22202Ruokakulttuurit ja ruokailun trendit3
RHL22203Salipalvelun työnjohto II3
RHL2240NMikrobiologi och hygien1,5
RHL2240BTila- ja laitesuunnittelu1,5
RHL2240EHankinnat ja varastointi1,5
RHL2240HOrderverksamhet I1,5
RHL2240KMatproduktionsplanering1,5
RHL23000Elintarvike- ja ravitsemisalan suuntautumisvaihtoehto
RHL23100Ravitsemispalvelu15
RHL23101Ruokatuotanto II3
RHL23102Elintarvikeoppi1,5
RHL22703Ravinto-oppi 21,5
RHL23104Ruokatuotanto III6
RHL23105Planeringsprocessen inom kosthållning1,5
RHL23106Food Cultures and Eating Trends1,5
RHL23200Elintarviketieteet15
RHL23201Ravitsemisliikkeiden ruokapalvelujen johtaminen3
RHL23202Ruokapalvelujen tuotekehitystyö3
RHL23203Puhtaanapidon suunnittelu ja ohjaus1,5
RHL2240OMikrobiologi och hygien1,5
RHL2240CTila- ja laitesuunnittelu1,5
RHL2240FHankinnat ja varastointi1,5
RHL2240IOrderverksamhet I1,5
RHL2240LMatproduktionsplanering1,5
 
RHL30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
 
RHL40000HARJOITTELU30
 
RHL50000OPINNÄYTETYÖ15