VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Maahanmuuttajien valmentava koulutus (MAVAL) > 2023S > Vuosi 1 > Kulttuurinen moninaisuus sosiaali- ja terveysalalla (MA00BN14)

Kulttuurinen moninaisuus sosiaali- ja terveysalalla

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: MA00BN14
OPS: MAVAL 2023S
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ketola, Katja
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002MAVAL2023-1ST, MAVAL23ST22.8.2023 – 16.12.2023Katja KetolaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3003MAVAL2023-1STS1.1.2024 – 3.5.2024Katja KetolaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

-osaat ottaa huomioon erilaiset kulttuuritaustat omassa toiminnassasi hoito- ja asiakastyössä sekä tunnistaa eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten terveyteen ja elämään vaikuttavia tekijöitä
-ymmärrät kohtaamisen merkityksen monikulttuurisessa sosiaali- ja terveysalan työssä
-kehität asiakaspalvelutaitojasi ja ymmärrystäsi kulttuurisen moninaisuuden parissa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on 5 opintopistettä.
Opintojakson tyämäärä on 40 tuntia ja 95 tuntia itsenäistä opiskelua.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hakijalla tulee olla ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto tai muu vastaava toisen asteen tutkinto, joka antaa kelpoisuuden hakea korkeakouluopintoihin sekä riittävä kielitaito opiskella suomeksi.

Sisältö


Integraation merkitys yksilön elämässä.
Identitetti ja siihen vaikututtavat tekijät.
Itsereflektio, arvot ja asenteet.
Kohtaaminen hoito- ja sosiaalipalveluissa.
Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys.
Osallisuuden edistäminen sosiaali- ja terveysalalla.
Aiheeseen liittyvä terminologia.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija ryhtyy rakentamaan omaa osaamistaan tavoitteellisesti.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimiakseen myös kansainvälisillä työkentillä.

Opiskelumateriaali

Opettajan antama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät


Syksyllä 2023 alkava koulutus toteutetaan verkko-opintoina.
Opinnoissa käytetään erilaisia verkkotyövälineitä, kuten verkko-oppimisympäristö Moodlea ja Zoomia / Teamsiä. Tarvitset opintoihin tietokoneen ja kuulokemikrofonin, jotta voit osallistua verkko-opetukseen.

Opiskelet verkossa yhdessä muiden kanssa ja myös itsenäisesti.

Opinnot sisältävät opetustunteja verkossa opettajien ja toisten opiskelijoiden kanssa ennalta sovittuna ajankohtana.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty.
Verkossa tapahtuvaan opetukseen osallistuminen on tärkeä ja pakollinen osa opintojen hyväksytyksi tulemista.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallstuminen ja tehtävien suorittaminen. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Harjoittelu

Ei sisällä.


Takaisin