VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Maahanmuuttajien valmentava koulutus (MAVAL) > 2023S > Vuosi 1 > Sosiaali- ja terveysalan matematiikan valmentavat opinnot (MA00BN13)

Sosiaali- ja terveysalan matematiikan valmentavat opinnot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: MA00BN13
OPS: MAVAL 2023S
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Latvala, Johanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieliIlmoittautuminen
3003MAVAL2023-1STS2.10.2023 – 16.12.2023Suomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-hallitsee peruslaskutoimitukset, yksikkömuunnokset ja keskeiset laskutavat
-osaa tulkita oikein sanallisia sosiaali- ja terveysalan matematiikkaan liittyviä tehtäviä
-osaa hyödyntää erilaisia keinoja laskemisen helpottamiseksi ja oikean laskutuloksen varmistamiseksi

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 27h/1op, yhteensä 135h.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan mm. yksikkömuunnoksia, erilaisia laskutapoja sekä suuruusluokan arviointia. Lisäksi tutustutaan sosiaali- ja terveysalan matematiikkaan liittyviin käsitteisiin ja perehdytään esim. pitoisuuden (vahvuuden) käsitteeseen ja verrannollisuuden ideaan.

Opiskelumateriaali

Kurssimateriaali on moodle-pohjassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään erilaisia verkkotyövälineitä, kuten verkko-oppimisympäristö Moodlea ja Zoomia / Teamsiä. Tarvitset opintoihin tietokoneen ja kuulokemikrofonin, jotta voit osallistua verkko-opetukseen.
Opinnot suoritetaan verkossa yhdessä muiden kanssa ja myös itsenäisesti. Opinnot sisältävät opetustunteja verkossa opettajien ja toisten opiskelijoiden kanssa ennalta sovittuna ajankohtana.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty. Verkossa tapahtuvaan opetukseen osallistuminen on tärkeä ja pakollinen osa opintojen hyväksytyksi tulemista.

Arviointimenetelmät

Kurssiin liittyvien tehtävien hyväksytty suorittaminen


Takaisin