VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Maahanmuuttajien valmentava koulutus (MAVAL) > 2023S > Vuosi 1 > Sosiaali- ja terveysalan englannin kieli ja viestintä (MA00BN12)

Sosiaali- ja terveysalan englannin kieli ja viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: MA00BN12
OPS: MAVAL 2023S
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Wähä, Anne
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002MAVAL2023-1ST, MAVAL23ST1.8.2023 – 18.12.2023Anne WähäSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Osaat kommunikoida kirjallisesti sosiaali- ja terveysalan viestintätilanteissa
Saat rohkeutta viestiä suullisesti eri tilanteissa
Pystyt lukemaan sosiaali-ja terveysalan tekstejä
Kartutat englannin sanavarastoasi ja kertaat englannin rakenteita ja kielioppia

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia, josta lähiopetusta verkossa 40 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Englannin kielen taito A2/B1 tasolla

Sisältö

Englannin rakenteiden ja kieliopin kertaus
Suulliset harjoitukset
Kirjalliset harjoitukset
Tekstiharjoitukset

Opiskelumateriaali

Opettajan tuottama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus verkossa (Zoom)
Itseopiskelu

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo
Itseopiskelutehtävien suorittaminen


Takaisin