VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Maahanmuuttajien valmentava koulutus (MAVAL) > 2023S > Vuosi 1 > Tekniikan alan fysiikan valmentavat opinnot (MA00BN10)

Tekniikan alan fysiikan valmentavat opinnot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: MA00BN10
OPS: MAVAL 2023S
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Lilleberg, Lassi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003MAVAL2023-1TLS, MAVAL23TLS8.1.2024 – 30.4.2024Elena KuismaSuomi1.12.2023 – 10.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa liikeoppiin liittyvät suureet ja niiden SI-yksiköt
- tuntee liikettä kuvaavat liikeyhtälöt ja osaat ratkaista 1- ja 2-ulotteiseen liikkeeseen liittyviä yksinkertaisia tehtäviä
- osaa voimaopin perussuureet ja niiden SI-yksiköt
- tuntee Newtonin I, II ja III lain ja osaat soveltaa osaamistasi voimaopin perustehtävien ratkaisemiseen
- osaa tasavirtapiireihin liittyvät perussuureet ja niiden SI-yksiköt
- osaa ratkaista Ohmin lakiin ja sähkötehoon liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia, josta aikaan sidottua verkko-opetusta 40 tuntia.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi seuraavia aiheita:

- suureet ja yksiköt, yksikkömuunnokset
- 1-ulotteinen liike, kuvaajat
- vino heittoliike
- Newtonin lait
- sähköopin perussuureet ja yksiköt
- Ohmin laki
- sähköteho ja hyötysuhde

Opiskelumateriaali

Opettajan valmistama materiaali Moodlessa. Tukimateriaaliksi soveltuvat kirjat Momentti 1 & 2, Insinöörifysiikka (Inkinen, J. Tuohi, T. Tuohi).

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Etäluennot ja -harjoitukset verkossa, yhteensä 40 h.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty. Verkossa tapahtuvaan opetukseen osallistuminen on tärkeä ja pakollinen osa opintojen hyväksytyksi tulemista.


Takaisin