VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Maahanmuuttajien valmentava koulutus (MAVAL) > 2023S > Vuosi 1 > Tekniikan alan matematiikan valmentavat opinnot (MA00BN09)

Tekniikan alan matematiikan valmentavat opinnot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: MA00BN09
OPS: MAVAL 2023S
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004MAVAL2023-1TLS2.10.2023 – 16.12.2023Jarmo Mäkelä, Johanna LatvalaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, jotka suunnittelevat hakevansa VAMKin tutkinto-opiskelijaksi tulevaisuudessa. Koulutuksen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksia ja suomen kielen taitoa sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan. Tässä kurssissa tuotetaan opiskelijalle perustiedot ja -taidot matematiikassa, joita opiskelija tarvitsee heti opintojensa alusta saakka.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä, tietoverkon kautta toteutettua etäopetusta 40 h.

Sisältö

Luonnolliset luvut ja niiden peruslaskutoimitukset, yhteen-, vahennys-, kerto- ja jakolasku allekkain, murtoluvut ja niiden laskutoimitukset, potenssi ja juuri, funktio, polynomifunktiot, suoran yhtälö, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, yhtälöpari, eksponentti- ja logaritmifunktio, perusgeometriaa ja -trigonometriaa, muuta jonka opettaja katsoo sopivan kurssisisältöön.

Opiskelumateriaali

Opettajan tuottama oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Etäluennot Zoom/Teams.

Arviointikriteerit

VAMKin yleiset arviointikriteerit soveltuvin osin.

Arviointimenetelmät

Opettajan päättämä menetelmä.


Takaisin