VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Maahanmuuttajien valmentava koulutus (MAVAL) > 2023S > Vuosi 1 > Tekniikan alan englannin kieli ja viestintä (MA00BN08)

Tekniikan alan englannin kieli ja viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: MA00BN08
OPS: MAVAL 2023S
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kiikkala, Sanna-Liisa
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003MAVAL2023-1TLS, MAVAL23TLS8.1.2024 – 30.4.2024Anne Wähä, Sanna-Liisa KiikkalaSuomi1.12.2023 – 10.1.2024

Osaamistavoitteet

• Osaat kommunikoida kirjallisesti tekniikan viestintätilanteissa
• Saat rohkeutta viestiä suullisesti eri tilanteissa
• Pystyt lukemaan tekniikan tekstejä
• Kartutat englannin sanavarastoasi ja kertaat englannin rakenteita ja kielioppia

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia, josta lähiopetusta verkossa 40-44 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Englannin kielen taito A2/B1 tasolla.

Sisältö

• Englannin kielen rakenteiden ja kieliopin kertaus
• Suulliset harjoitukset
• Kirjalliset harjoitukset
• Tekstiharjoitukset

Opiskelumateriaali

Opettajan tuottama materiaali, joka saatavana Moodle-kurssilla.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus verkossa (Zoom), itseopiskelu.
Tarvitset tietokoneen ja kuulokemikrofonin, jotta voit osallistua verkko-opetukseen.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty. Aktiivinen läsnäolo lähiopetuksessa, itseopiskelutehtävien suorittaminen

Arviointimenetelmät

Jatkuva arviointi.


Takaisin